دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار 1400 
1. طراحی، ساخت و ارزیابی مکانیزم ربات محلولپاش اتوماتیک به هدف افزایش بهره‌وری

10.22055/agen.2021.34892.1586

حجت حجازی پور؛ جعفر مساح؛ کیوان آصف پور وکیلیان؛ محسن سریانی؛ غلامرضا چگینی