دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، خرداد 1400 
طراحی، ساخت و ارزیابی مکانیزم ربات محلولپاش اتوماتیک به هدف افزایش بهره‌وری

صفحه 1-19

10.22055/agen.2021.34892.1586

حجت حجازی پور؛ جعفر مساح؛ کیوان آصف پور وکیلیان؛ محسن سریانی؛ غلامرضا چگینی