مقاله پژوهشی
ارزیابی شاخص حاصلخیزی خاک با استفاده از روش‌های Fuzzy-AHP و پارامتریک در باغ های چای با عملکرد متفاوت

حورا فیاض؛ نفیسه یغمائیان؛ عاطفه صبوری؛ احمد شیرین فکر

دوره 44، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 275-294

https://doi.org/10.22055/agen.2021.38284.1613

چکیده
  خاک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای محیط زیست بوده و حاصلخیزی آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تغییرات کمیت و کیفیت محصول مؤثر است. به‌منظور تأمین امنیت غذایی، توسعه یک روش مناسب برای ارزیابی حاصلخیزی و بهره‌وری خاک از اهمیت زیادی برای تولید محصول برخوردار است. این پژوهش با هدف تعیین شاخص حاصلخیزی خاک با دو روش Fuzzy-AHP و پارامتریک، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تاثیرات زغال‌زیستی و کمپوست بر روی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌های شور و سدیمی

فاطمه حسنی؛ عطااله خادم الرسول؛ حسین شکفته

دوره 44، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 295-312

https://doi.org/10.22055/agen.2021.34860.1581

چکیده
  شور و سدیمی شدن خاک‌ها، از جمله پدیده‌های تخریب خاک محسوب می‌شود که ضمن کاهش کیفیت خاک به‌طور فزاینده‌ای، موجب کاهش عملکرد محصولات به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌گردد. یکی از روش‌های اصلاح و بهبود کیفیت خاک‌های شور و سدیمی، کاربرد اصلاح‌کننده‌های آلی همچون زغال‌های زیستی (Biochars) و کمپوست است. در این پژوهش زغال‌زیستی حاصل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر عملکرد سامانه تولید آب با استفاده از سرمایش زمین

شایان حاجی نجف؛ شعبان قوامی جولندان؛ حسن مسعودی

دوره 44، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 313-323

https://doi.org/10.22055/agen.2021.37787.1610

چکیده
  تهیه و تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار در هر جامعه‌ای یکی از مهمترین و با اهمیت‌ترین کارها در جهت ارتقاء سلامت جامعه است. بر همین اساس پژوهشگران همواره به دنبال روش‌های نوین جهت تولید آب شیرین و گوارا هستند. یکی از روش‌های نوین تولید آب شیرین در حجم پایین استفاده از سامانه‌هایی است که به روش چگالشی از رطوبت هوا تولید آب می کنند. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه پیامد کاربرد انواع هیومیک اسید بر غلظت عناصر غذایی پرمصرف در خاک و برگ و اجزای عملکرد درختان پسته در شرایط مزرعه

ثمانه آریابد؛ اعظم رضوی نسب؛ فرهاد نداف فیض آبادی

دوره 44، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 325-342

https://doi.org/10.22055/agen.2021.38334.1614

چکیده
  به منظورکاربرد انواع هیومیک اسید بر غلظت عناصر و اجزای عملکرد پسته، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های خرد شده کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد که کرت اصلی شامل چهار نوع هیومیک اسید (جامد معمولی، جامد فرتی پلاس، مایع ایرانی (هر سه از شرکت شیمی گل فیض) و مایع آمریکایی (هیومکس )) و کرت فرعی شامل سطوح مختلف کاربرد (صفر، سطح اول برای کودهای جامد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر روش‌های کم‌خاک‌ورزی، خاک‌ورزی مرسوم و الگوی کاشت پلاستیکی بر عملکرد گیاه توت فرنگی و کارایی مصرف آب در شمال شرقی اهواز

احمد دانش خواه؛ محمود قاسمی نژاد رائینی؛ محمدامین آسودار؛ افشین مرزبان؛ مختار حیدری

دوره 44، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 343-357

https://doi.org/10.22055/agen.2021.38605.1617

چکیده
  چکیدهکمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از مهم‌ترین عواملی است که تولید محصولات زراعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استفاده از روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی همانند کم خاک‌ورزی و استفاده از مالچ‌های آلی و غیر آلی نیز از روش‌های کاربردی در کشاورزی پایدار، می‌تواند سبب کاهش مصرف آب و کاهش مصرف انرژی در یک سیستم زراعی گردد. در این تحقیق ...  بیشتر