پرسش‌های متداول

به هنگام ارسال فایل بدون نام مقاله پاسخ خطای ارسال فایل ظاهر میشود و نمی توان فایل مقاله را بارگذاری نمود.

احتمالا مشکل پیش آمده یا به واسطه عدم رعایت فرمت مناسب جهت ذخیره فایلها می باشد و یا مربوط به حجم فایلهای ارسالی است. توصیه میشود حجم فایل ارسالی از 2 مگابایت بیشتر نباشد.

آیا فایل تهیه شده مقالات را میتوان در Template ارائه شده در سایت جای گذاری نمود؟

بله. بهتر است نویسندگان از همان ابتدا فایل مقالات ارسالی خود را مشابه Template ارائه شده در بخش راهنمای نویسندگان تهیه نمایند تا فرآیند داوری و ارزیابی مقالات ایشان با سرعت بیشتری انجام گیرد.

نحوه پی گیری مقالات ارسالی به چه گونه می باشد؟

ایمیل پی گیری برای مدیر اجرایی مجله ارسال نمایید:  agri_engi@scu.ac.ir


در ایمیل کد سامانه ای مقاله، عنوان مقاله، نام نویسنده مسئول مکاتبات و شماره تلفن تماس و نام مجله درج گردد.

آیا برای ارسال مقاله پیشنهاد داور الزامی است؟

بله. برای ارسال مقاله به مجله مهندسی زراعی نویسنده مسئول مقاله باید 3 داور مرتبط با موضوع مقاله را به مجله مهندسی زراعی پیشنهاد دهند. لازم به توضیح است که مجله مهندسی زراعی در انتخاب داوران کاملا آزاد است.

آیا نویسنده(گان) امکان اطلاع از مشخصات داوران را دارند؟

خیر، نام داوران و مشخصات آنها به نویسنده(گان) اعلام نمی گردد.

مقاله در مرحله اولیه داوری، برای چند داور ارسال می گردد؟

حداقل 3 داور

آیا داور تطبیق دهنده (داوری نهایی) یکی از داوران مقاله است؟

در اکثر مواقع بله. فایل نهایی مقاله اصلاح شده به همراه فایل پاسخ های مستدل به داوران برای یکی از داوران جهت داوری و تطبیق نهایی ارسال می گردد.
در بعضی مواقع در صورت عدم پاسخ به موقع و یا عدم تمایل داوران به تطبیق نهایی داور دیگری به عنوان داور تطبیقی تعیین می گردد.

آیا پس از پذیرش مقالات هزینه ای جهت چاپ مقاله باید پرداخت گردد؟

بله،  جهت چاپ هر مقاله پذیرفته شده در مجله مهندسی زراعی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) از نویسنده مسئول مقاله دریافت میگردد.