مجله مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان و متخصصان علوم خاک و ماشین­های کشاورزی به صورت فصلنامه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می­ گردد و از کلیه متخصصین و علاقمندان دعوت می نماید تا یافته های پژوهشی خویش را از طریق مجله مهندسی زراعی منتشر نمایند. 

 

 توجه: به اطلاع کلیه محققان و پژوهشگران محترم می رساند مقالات خود را تنها از طریق سامانه الکترونیکی مجله مهندسی زراعی برای دفتر مجله ارسال نمایند. بدیهی است به مقالاتی که به هر صورتی غیر از روش یاد شده به دفتر مجله واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 

 مجله  مهندسی زراعی، اخلاق علمی و نشر را بر اساس کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می نماید. اگر چه این مجله هنوز به عضویت قطعی COPE در نیامده است ولی از رهنمود های شایسته آنها استفاده  و خود را متعهد به اصول آن می داند.

 

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، مجله مهندسی زراعی از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانند جو الزامی است.


 آدرس دبیرخانه مجله‌ مهندسی زراعی:

 خوزستان- اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی - دفتر مجلات علمی- مجله مهندسی زراعی- کدپستی 83151-61357

  نویسندگان و پژوهشگران محترم میتوانند سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق سامانه مجله مهندسی زراعی بخش "تماس با ما" ارسال دارند. 


  اطلاعیه مهم

 بنا بر مصوبات هیات تحریریه مجله مهندسی زراعی با توجه به اینکه در کلیه مقالات ارسالی دانشجویان مکاتبات  با استاد راهنما صورت خواهد گرفت لذا نویسنده مسئول مقاله استاد راهنما بوده و ایشان باید مقاله را برای مجله ارسال نمایند. بدیهی است مقالات ارسالی که شرایط  فوق را رعایت نکرده باشند در فرآیند داوری قرار نخواهد گرفت.

با احترام

هیات تحریریه مجله مهندسی زراعی

 


 

 - نوع اعتبار                     علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

- توالی انتشار                    فصلنامه

- رتبه در  ISC                 ضریب تاثیر 0/181

- نوع داوری                     دوسو ناشناس

- میانگین زمان داوری        2 ماه

- درصد پذیرش مقالات     25 درصد

- زبان نشریه                        فارسی  (چکیده انگلیسی مبسوط)

- نوع انتشار                        الکترونیکی و چاپی

- نوع دسترسی                   رایگان (تمام متن)

- هزینه بررسی                   دارد

- هزینه  انتشار                    دارد


 

شماره جاری: دوره 46، شماره 1، خرداد 1402 

ابر واژگان