نشریه "مهندسی زراعی" از فرآیند داوری همتای دوسو ناشناس پیروی می‌کند.  نشریه "مهندسی زراعی" به داوران با تجربه نیازمند است تا بتوانند نظرات سازنده و مفید علمی خود را در خصوص مقالات دریافتی در مدت زمان تعیین شده ارائه دهند. 

 

مسئولیت‌های داوران

داوری مقاله به صورت انتقادی لیکن سازنده و نظرات تکنیکی دقیق در خصوص مقاله جهت یاری و کمک به غنای مقاله نویسنده

بررسی نسخه‌های متعدد از یک مقاله در صورت لزوم

ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده

تهیه توصیه‌های به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در نشریه

گزارش سوءرفتارهای احتمالی تحقیقی مقاله به نشریه

محرمانه تلقی کردن محتوای علمی مقاله به عنوان یک سند محرمانه

عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که احتمال آشنایی وجود داشته باشد

عدم ارسال مقاله دریافتی جهت داوری به داور دیگر

اطمینان داور از کیفیت و اصالت تحقیق مقاله

اطلاع فوری به سردبیر در صورت اطلاع از داوری مقاله مورد بررسی توسط نشریه دیگر

 

 موارد مهمی که لازم است داوران محترم نشریه در زمان داوری مدنظر داشته باشند

تازگی و نو بودن پژوهش

اصالت مقاله

قابلیت اطمینان علمی

افزودن جنبه های جدید به حوزه مطالعاتی موجود

رعایت جنبه های اخلاقی

ساختار مناسب مقاله ارسالی، رعایت صحیح دستور زبان و موارد نگارشی

منابع به جا جهت اثبات محتوا

هر گونه سورفتار علمی


لیست داوران نشریه مهندسی زراعی

        سال 1402
 

       سال 1401
 

        سال 1400
 


     از سال 1390 تا 1399