مقاله پژوهشی
بررسی کلونیزاسیون میکوریزی ریشه و برداشت برخی عناصر میکرو توسط ریشه در گیاه ذرت تیمار شده با برخی ترکیبات آلی و مایه زنی میکروبی

معصومه احمد زاده؛ ابراهیم صداقتی؛ روح الله صابری ریسه؛ اصغر رحیمی؛ نرگس حاتمی؛ علی اکبر محمدی میریک

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 141-158

https://doi.org/10.22055/agen.2021.36868.1602

چکیده
  با توجه به نقش مهم برخی محصولات مانند ذرت در تأمین نیاز غذایی، بررسی جنبه‌های مختلف تأثیر قارچ‌های میکوریز بر روی این محصولات حائز اهمیت است. در این پژوهش، به‌منظور بررسی کارایی برخی ترکیبات و ارگانیسم‌ها بر کلونیزاسیون قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و محتوی برخی عناصر ذرت، آزمایشی در شرایط گلخانه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر رس بنتونیت بر غلظت رسوب رواناب و برخی پارامترهای هیدرولیکی جریان در یک خاک لسی

منصوره بامری؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی؛ حسین خیرآبادی

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 159-174

https://doi.org/10.22055/agen.2021.30253.1499

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیب و بنتونیت بر غلظت رسوب و برخی پارامترهای هیدرولیکی جریان در خاک‌های لسی با استفاده از شبیه‌ساز باران صورت گرفت. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی از طریق ایجاد باران با شدت ثابت 80 میلی‌متر در ساعت بر روی یک خاک لسی با چهار سطح بنتونیت (صفر، 2، 5 و 10 درصد وزنی) و سه سطح شیب ( 10، 20 و 30 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد خاک پوش باگاس نیشکر کمپوست شده برای کنترل تبخیر و شور شدن خاک

امیر پرنیان؛ حسین بیرامی؛ کیانوش بهرهی

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 175-187

https://doi.org/10.22055/agen.2021.35659.1593

چکیده
  برای کنترل وضعیت و حفاظت خاک از شور شدن راهکارهای مدیریتی و حفاظتی گوناگونی پیشنهاد و اجرا شده است. استفاده از خاکپوش‌ها یکی از راه‌های کنترل شور شدن و هدررفت آب ناشی از تبخیر از سطح خاک است. در این پژوهش خاک‌پوش تولید شده از باگاس نیشکر کمپوست‌شده، در پایلوت شورورزی واقع در منطقه جفیر استان خوزستان جهت کنترل تبخیر سطحی و شور شدن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تاثیر کاربری اراضی و ژئومورفولوژی بر روی توزیع مکانی فلزات سنگین و پذیرفتاری مغناطیسی (مطالعه موردی: استان کردستان)

کامران عزیزی؛ شمس الله ایوبی؛ کمال نبی الهی

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 190-209

https://doi.org/10.22055/agen.2021.37731.1609

چکیده
  تاکنون مطالعات کمی در مورد بررسی رابطه بین پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات سنگین در مناطقی که تحت تأثیر فعالیت‌های صنعتی نباشد، انجام شده است. این مطالعه بررسی کاربری اراضی و ژئومورفولوژی بر برخی از ویژگی‌ها خاک، غلظت فلزات سنگین و پذیرفتاری مغناطیسی در استان کردستان انجام شده است. 347 نمونه خاک از عمق 0 تا 30 سانتی‌متر بر اساس روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساخت کود کند رهای اوره بر پایه سلولز استخراجی از برخی ضایعات(کاغذ، خرما و پسته) و بررسی ویژگی‌های ساختاری، شیمیایی و سینتیکی آن‌ها

نجمه سالاری بردسیری؛ مجید حجازی مهریزی؛ هرمزد نقوی؛ ربیع بهروز؛ مجید فکری

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 209-226

https://doi.org/10.22055/agen.2021.37496.1606

چکیده
  نیاز به تأمین غذای مورد نیاز جمعیت جهان و کارایی پایین کودهای شیمیایی سبب استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی شده است. یکی از روش‌های مؤثر جهت غلبه بر کارایی پایین کودهای شیمیایی، توسعه کودهای کندرها می‌باشد و پلی‌مرهای زیستی مانند سلولز مناسب‌ترین ترکیبات جهت ساخت کودهای کندرها می‌باشند. در این پژوهش، سلولز از سه نوع ضایعات شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تغییر و تحول خاک در سیمای اراضی دارای تناوب رسوبات بادرفتی و آبرفتی منطقه داوران رفسنجان

فرزانه بنده الهی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ علیرضا کریمی؛ محمد هادی فرپور؛ زهره مصلح؛ مرتضی فتاحی

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 227-253

https://doi.org/10.22055/agen.2021.37840.1611

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، کانی‌شناسی رس و میکرومورفولوژی خاک‌های موجود در ژئوفرم‌های گوناگون منطقه داوران رفسنجان بود. هفت ژئوفرم غالب شامل پدیمنت، حدواسط مخروط‌افکنه و پهنه رسی کشت‌شده، مخروط‌افکنه، سنگفرش بیابانی، حدواسط پدیمنت و پهنه شنی، زهکش فعال و حدواسط مخروط‌افکنه و پهنه رسی کشت‌نشده انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر کمپوست و بیوچار باگاس بر میزان جذب روی و برخی شاخص‌های رشدی گندم در شرایط گلخانه‌ای

زهرا رضایی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ عبدالامیر معزی

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22055/agen.2021.24809.1410

چکیده
  موادآلی بر مبنای نسبت C/N و نوع ترکیبات می توانند تاثیرات متفاوتی بر زیست فراهمی، جذب و غلظت عناصر کم مصرف در خاک و گیاه داشته باشند. همچنین استفاده از کودهای آلی می تواند درافزایش عملکرد محصولات مختلف کشاورزی و رسیدن به کشاورزی پایدار موثر باشد.به‌منظور بررسی تاثیر کودهای آلی از جمله باگاس و کمپوست و بیوچار و کود شیمیایی سولفات روی ...  بیشتر