نشانی پست الکترونیکی:    E-mail: agri_engi@scu.ac.ir  

 

 

 مدیر داخلی نشریه ( در ساعات اداری) 09131843885   

آدرس  نشریه مهندسی زراعی

 خوزستان- اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی - دفتر مجلات علمی- مجله مهندسی زراعی- کدپستی 83151-61357

شماره تماس:داخلی (3090)-14-33226600 (061)

 مدیر داخلی نشریه ( در ساعات اداری) 09131843885   
  نشانی پست الکترونیکی:    E-mail: agri_engi@scu.ac.ir  

نویسندگان و پژوهشگران محترم میتوانند سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق سامانه مجله مهندسی زراعی بخش "تماس با ما" ارسال دارند. 


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image