درباره نشریه

 با کمال مسرت به اطلاع می رساند که مجله مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی)، طبق نامه شماره 22140/ا.پ به تاریخ 12/12/88 و سریال 18382 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، موفق به دریافت ضریب تأثیر (IF) از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گردیده است.