مقاله پژوهشی
کاربرد مدل رگرسیون لاجیستیک چندجمله‌ای در شناسایی رقومی کلاس‌های خاک منطقه کوهبنان کرمان

مریم ایزدی بیدانی؛ اعظم جعفری؛ محمد هادی فرپور؛ مجتبی زراعت پیشه

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 293-313

https://doi.org/10.22055/agen.2020.32275.1540

چکیده
  شناسایی رقومی خاک‌ها به عنوان ابزاری برای تأمین اطلاعات مکانی خاک محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر استفاده از تکنیک نقشه-برداری رقومی خاک گسترش قابل توجهی داشته ‌است؛ روش‌های نوین نقشه‌برداری و تهیه نقشه‌های رقومی به منظور رفع محدودیت‌های روش‌های سنتی توسط محققین ایجاد و توسعه یافته‌اند. متاسفانه بخش-های زیادی از خاک کشورمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مکانیابی بهینه‌ی بندهای گابیونی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم ژنتیک مرتب-سازی نامغلوب (مطالعه‌ی موردی حوضه‌ی امامزاده باغملک)

شمیم شیرجندی؛ عطاءاله خادم الرسول؛ عادل مرادی سبزکوهی؛ هادی عامری خواه

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 315-330

https://doi.org/10.22055/agen.2020.31651.1522

چکیده
  با توجه به وقوع فرسایش خاک در حوضه‌های آبریز و تاثیرات درون حوضه‌ای و برون حوضه‌ای آن، لذا مکانیابی بهینه‌ی سازه‌های حفاظتی به‌منظور کنترل فرسایش و باررسوب از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شیوه‌های حفاظت سازه-ای، گابیون‌ها هستند که نقش موثری را در کاهش سرعت جریان آب و به دام انداختن رسوبات دارند. در این پژوهش به-منظور مکانیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر پوشش‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-رس، واکس و روغن زیتون روی برخی ویژگی‌های کیفی لیموشیرین در طی انبارمانی عمر قفسهای

فاطمه مرادی گنجه؛ رسول معمار دستجردی؛ مختار حیدری؛ محمدهادی موحد نژاد

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 331-348

https://doi.org/10.22055/agen.2020.32308.1543

چکیده
  مرکبات به ‌عنوان یک محصول عمده و قابل دسترس در تمام جهان و میوه‌ای محبوب در رژیم غذایی است. وارد آمدن آسیب به پوست میوه ،کاهش رطوبت و چروکیدگی پس از برداشت همگی سبب کاهش بازار پسندی این محصول می‌ گردند. استفاده از پوشش‌های خوراکی یکی از مؤثرترین راه‌ها در حفظ کیفیت میوه‌ها است. در این پژوهش کیفیت میوه لیموشیرین بر اساس آزمون فاکتوریل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه سازی فرآیند پیرولیز سریع ضایعات نیشکر به کمک روش سطح پاسخ

نیما نوروزی؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد جواد شیخ داودی؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 349-363

https://doi.org/10.22055/agen.2020.33697.1568

چکیده
  در حال حاضر زیست‌توده به عنوان منبعی اقتصادی و تجدید پذیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. تولید زغال زیستی از منابع زیست‌توده می‌تواند علاوه بر تولید انرژی از این منابع، از اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از استفاده بی رویه سوخت‌های فسیلی نیز بکاهد. در این تحقیق به بررسی فرآیند پیرولیز در حضور آب در شرایط بحرانی، دما و فشارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر کرم خاکی و کاربرد کود گاوی و بیوچار آن بر کربن خاکدانه‌ای و برخی از ویژگی‌های فیزیکی خاک

صفورا ناهیدان؛ معصومه فریادرس؛ وجیهه درستکار

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 365-387

https://doi.org/10.22055/agen.2020.31983.1531

چکیده
  پژوهش اخیر با هدف بررسی تاثیر کرم خاکی، کاربرد کود گاوی و بیوچار آن و برهمکنش آن‌ها بر چگالی ظاهری، تخلخل، هدایت هیدرولیکی اشباع، پایداری خاکدانه و توزیع خاکدانه‌ای کربن انجام شد. بدین‌منظور، خاک با مقادیر 0، 1، 2 و 5 درصد کود گاوی و بیوچار آن در بودن و نبودن کرم خاکی در سه تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی ترکیب و به مدت30 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و نیتروژن بر غلظت عناصرغذایی در گیاه گندم در سطوح مختلف شوری

قاسم قربانی نصرآبادی؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ الهام ملک زاده؛ عبدالرضا قرنجیکی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 389-404

https://doi.org/10.22055/agen.2020.34475.1576

چکیده
  شوری یکی از تنش‌های محیطی بسیار مهم است. در شرایط شوری، فرآهمی عناصر غذایی در محلول خاک کاهش یافته و منجر به اختلال در تغذیه و برهم خوردن تعادل عناصرغذایی گیاه می‏گردد. مدیریت کوددهی نیتروژن به عنوان عنصر ضروری برای رشد گیاهان در شرایط تنش شوری بسیار حائز اهمیت است. اسید سالیسیلیک یک تنظیم کننده رشد گیاهی است که در سازوکارهای دفاعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پارامترهای موثر بر کیفیت خاک تحت شرایط شور و نیمه شور (مطالعه موردی جنوب و جنوب غربی استان خوزستان)

علیرضا ظهیر نیا؛ حمید رضا متین فر؛ حسینعلی بهرامی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 405-423

https://doi.org/10.22055/agen.2020.33820.1569

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین شاخص کیفیت خاک در بخشی از اراضی جنوب غربی استان خوزستان انجام شد. در این پژوهش به روش سیستماتیک 180 نمونه خاک انتخاب و در هر نمونه 22 پارامتر تعیین گردید. با بهره‌گیری از روش آماری تجزیه مولفه‌های اصلی (PCA )، از بین تمام ویژگی‌های موثر بر کیفیت خاک (TDS )، پنج ویژگی ECe، غلظت سدیم، کلر، سولفات و SAR، به عنوان مهمترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه سازی فرآیند برداشت و جدا سازی ریزجلبک به روش انعقاد الکتریکی در چرخه تولید بیودیزل با استفاده از روش سطح پاسخ

حیدر محمدقاسم نژاد ملکی؛ مرتضی الماسی؛ نیما نصیریان

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 425-440

https://doi.org/10.22055/agen.2020.34200.1573

چکیده
  یکی از گلوگاه های موجود در فرآیند تولید انبوه زیست توده ریزجلبک در چرخه تولید بیودیزل، نبود روش مناسب برای برداشت و جداسازی زیست توده از محیط کشت است. یکی از مکانیزم های جایگزین برای برداشت ریزجلبک از محیط کشت، استفاده از روش انعقاد الکتریکی است. در این تحقیق به منظور بررسی کارایی و یافتن پارامترهای بهینه فرآیند انعقاد الکتریکی در ...  بیشتر