دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، زمستان 1399 
1. ارتقاء سامانه و بهینه‌سازی عملکرد دستگاه جداکننده دانه آفتابگردان

صفحه 441-458

10.22055/agen.2021.32966.1563

زهرا امیری؛ سید مهدی نصیری؛ محمد حسین رئوفت؛ محمد امین نعمت اللهی


4. سینماتیک سکو استوارت کارگیر سمپاش

صفحه 495-510

10.22055/agen.2021.33437.1566

سمیه ترکتاز؛ علی محمد برقعی؛ جعفر مساح