دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، اسفند 1399 
ارتقاء سامانه و بهینه‌سازی عملکرد دستگاه جداکننده دانه آفتابگردان

صفحه 441-458

10.22055/agen.2021.32966.1563

زهرا امیری؛ سید مهدی نصیری؛ محمد حسین رئوفت؛ محمد امین نعمت اللهی