مقاله پژوهشی
ارتقاء سامانه و بهینه‌سازی عملکرد دستگاه جداکننده دانه آفتابگردان

زهرا امیری؛ سید مهدی نصیری؛ محمد حسین رئوفت؛ محمد امین نعمت اللهی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 441-458

https://doi.org/10.22055/agen.2021.32966.1563

چکیده
  با توجه به هزینه بر و زمان بر بودن برداشت دستی و تلفات تا حدود 46 درصد هنگام برداشت آفتابگردان با کمباین، روش نیمه مکانیزه برای جداسازی دانه از طبق با دستگاه مورد پژوهش انتخاب شد. در این پژوهش دستگاه جداکننده دانه آفتابگردان ساخته شده توسط جهانی (1393) به واحد بوجاری مجهز گردید و راندمان جداسازی از طریق بهبود تنظیمات دستگاه ارتقا یافت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر ورمی‌کمپوست، کودهای زیستی و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط مختلف رطوبتی

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ سعید حیدرزاده؛ فاطمه احمدی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 459-478

https://doi.org/10.22055/agen.2021.34156.1571

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست،کودهای زیستی و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادرشبو تحت شرایط مختلف رطـوبتی، آزمایشـی بـه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری (I) در سه سطح 40، 60 و 80 درصد رطوبـت قابـل اسـتفاده در عمـق توسعه ریشه به عنوان فاکتور اول و حاصلخیزکننده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کارایی دو سامانه رده‌بندی آمریکایی و طبقه‌بندی جهانی در گروه‌‌بندی خاک-های با شرایط اقلیمی متفاوت در استان کرمان

صالح سنجری؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمودآبادی؛ سعید برخوری

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 479-493

https://doi.org/10.22055/agen.2021.34266.1575

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسه قابلیت‌ها و برجسته کردن تفاوت‌ها و شباهت‌های بین دو سامانه رده‌بندی آمریکایی و طبقه‌بندی جهانی در گروه‌بندی خاکرخ‌های مورد مطالعه در مناطق مختلف استان کرمان با شرایط اقلمیی متفاوت به انجام رسید. به این منظور تعداد یازده خاکرخ شاهد، انتخاب، تشریح و نمونه‌برداری گردید و پس از انجام آزمایش‌های فیزیکوشیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سینماتیک سکو استوارت کارگیر سمپاش

سمیه ترکتاز؛ علی محمد برقعی؛ جعفر مساح

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 495-510

https://doi.org/10.22055/agen.2021.33437.1566

چکیده
  در این تحقیق کارگیر ربات سمپاش مبتنی بر مکانیزم استوارت طراحی و ساخته شد که بتواند به کمک یک دستکار (بازوی مکانیکی رباتیک) عملیات سمپاشی داخل گلخانه را انجام دهد. این کارگیر سمپاش دارای شش درجه آزادی می‌باشد که بر اساس مکانیزم استوارت با محرکهای دورانی به کمک شش استپ موتور عملیات سم‌پاشی گیاه را انجام می‌دهد، کاراندازهای این مکانیزم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سیستم آبیاری و سطح کود نیتروژن بر توزیع نیترات در خاکرخ با استفاده از تکنیک ردیابی ایزوتوپ نیتروژن-15

علی خراسانی؛ امیر بستانی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 511-527

https://doi.org/10.22055/agen.2021.35100.1585

چکیده
  به‌منظور بررسی تاثیر سیستم آبیاری و سطح کود نیتروژن بر الگوی توزیع نیترات در اعماق خاک، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، به‌صورت کرت‌های دو بار خرد شده در سه تکرار در مزرعه پژوهشکده کشاورزی هسته-ای تحت کشت گوجه‌فرنگی انجام شد. سیستم‌های آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای (فاکتور اصلی)، تیمار کودی (100 و 200 Kg ha-1) از منبع کود اوره (فاکتور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی پارامترهای توزیع اندازه ذرات و منافذ یک خاک درشت بافت با استفاده از پرتونگاری مقطعی اشعه ایکس (CBCT-scan)

ماجد قصیری صبری؛ کمال گنجعلی پور؛ کمال نبی الهی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 529-548

https://doi.org/10.22055/agen.2021.35782.1594

چکیده
  علم پردازش تصویر، از علوم پرکاربرد در فنون مهندسی می‌باشد و از دیرباز مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته و پیشرفت‌های فراوانی حاصل شده‌است. سرعت پایین و مخرب بودن روش‌های رایج قبلی اهمیت استفاده از تکنیک پردازش تصویر در محاسبه منافذ و توزیع اندازه ذرات را دوچندان می‌کند. در این تحقیق شش نمونه خاک دست‌خورده و شش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر استفاده ازکمپوست غنی شده با ضایعات آهن و خاک فسفات بر ویژگی‌های رشدی گیاه گوجه‌فرنگی

سعید محمدی؛ نفیسه رنگ زن؛ حبیب اله نادیان قمشه

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 549-567

https://doi.org/10.22055/agen.2021.34665.1580

چکیده
  به منظور مطالعه تأثیر کمپوست غنی شده با ضایعات آهن و خاک فسفات بر گیاه گوجه‌فرنگی، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها در 27 واحد آزمایشی شامل کمپوست غنی شده با ضایعات آهن در سه سطح 0، 5 و 20 درصد و کمپوست غنی شده با خاک فسفات در سه سطح 0، 5 و 10 درصد در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر