دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 21 (1377)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
مقاله پژوهشی
اثر نانوذرات کلسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم هلو (ولد آبادی و آلبرتا زودرس)

حسنا کیافر؛ موسی موسوی؛ علی عبادی؛ نوراله معلمی؛ محمد رضا فتاحی مقدم

دوره 43، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/agen.2020.28205.1476

چکیده
  هلو یکی از محصولات مهم باغبانی در ایران است که نقش کلسیم در بهبود کمیت و کیفیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق تاثیر نانو ذرات کلسیم برخصوصیات کمی و کیفی دو رقم هلو مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر در طی دو سال زراعی (1394 الی1396) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در باغ تجاری واقع در هشتگرد کرج اجرا گردید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر نوع کود نیتروژنی و شوری بر غلظت و الگوی جذب نیتروژن در گندم

مهدی کریمی؛ محمد زارع مهرجردی

دوره 43، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 15-34

https://doi.org/10.22055/agen.2020.27941.1472

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و نوع کود نیتروژنی بر الگوی جذب نیتروژن توسط گندم، آزمایشی مزرعه‌ای در قالب کرت‌های یک بار خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه سطح شوری آب آبیاری 70/1، 22/7 و 12 دسی­زیمنس بر متر و دو نوع کود نیتروژنی ( اوره و سولفات آمونیوم) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه وجین‌کن شالیزاری یک‌ردیفه با خاکورز روتور پروانه‌ای

سیدجعفر هاشمی؛ رمضان هادی‌پور رکنی؛ مهدی خوشدل

دوره 43، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22055/agen.2020.29057.1486

چکیده
  یکی از روشهای موثر برای مبارزه با علف هرز، استفاده از دستگاه وجین‌کن مکانیکی به ‌منظور کاهش استفاده از سموم شیمیایی و کاهش هزینه‌های تولید در شالیزارهای مکانیزه می‌باشد. عدم کارایی دستگاه‎‌های وجین‌کن موجود در شرایط مختلف مزرعه و عدم صرفه‌ اقتصادی خرید برای کشاورزان خرده مالک از عیوب اصلی آنها      می‌باشد. بدین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلسازی پایداری خاکدانه ها بعنوان شاخصی از فرسایش پذیری خاک با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتریک

جواد خنیفر؛ عطااله خادم الرسول؛ هادی عامری خواه

دوره 43، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 49-64

https://doi.org/10.22055/agen.2020.28561.1482

چکیده
  پایداری خاکدانه‌ها یکی از مهم‌ترین خصوصیات فیزیکی و ساختمانی موثر بر میزان فرسایش پذیری خاک­ و انتقال رسوب می‌باشد. این پژوهش با هدف مدل‌سازی رگرسیونی پایداری خاکدانه‌ها در ارتباط با ویژگی‌های زودیافت خاک و توپوگرافی در حوضه‌ی آبخیز دهدز در شمال شرق استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت.  به منظور انجام این پژوهش خصوصیات توپوگرافیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه ارتباط شاخص‌های تفرق و تکامل خاک-زمین‌نما در دشت جونقان استان چهارمحال و بختیاری

نجمه عسگری هفشجانی؛ شمس اله ایوبی

دوره 43، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 65-86

https://doi.org/10.22055/agen.2020.31208.1512

چکیده
  پرداختن به مفهوم تنوع خاک در گستره زمین‌نما به عنوان مجموعه‌ای از واحدهای اراضی متفاوت با توزیع مکانی، شکل و آرایش مختلف که متاثر از پدیده‌های طبیعی و فعالیت‌های انسانی هستند، برای استفاده بهینه، مدیریت مناسب و حفاظت از این منبع با ارزش، ضروری به نظر می‌رسد. در مطالعه حاضر، بررسی روابط بین تکامل خاک- زمین‌نما در یک توالی سلسله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر دمای فرآیند پیرولیز آهسته بر برخی ویژگی‌های بیوچار تولید شده از ضایعات برداشت پسته

فاطمه میری؛ جواد زمانی بابگهری

دوره 43، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 87-101

https://doi.org/10.22055/agen.2020.31328.1514

چکیده
  ضایعات آلی، به ویژه بقایای گیاهان، می‌توانند به عنوان ماده اولیه در تولید بیوچار مورد استفاده قرار گیرند؛ اما اطلاع از ویژگی بیوچار تولید شده برای استفاده به عنوان یک ماده اصلاحی در خاک ضروری می‌باشد. در این مطالعه، فرایند آماده‌سازی بیوچار از ضایعات برداشت پسته مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین بهترین دما، تهیه‌ی بیوچار تحت فرایند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پاسخ گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) به شکل‌های شیمیایی آهن در خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب

سیده آمنه قریشی امیری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ اسماعیل دردی پور

دوره 43، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 103-125

https://doi.org/10.22055/agen.2020.31311.1513

چکیده
  افزودن لجن فاضلاب به خاک سبب افزایش ماده آلی خاک می­شود، که ضمن بهبود ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک می­تواند در تأمین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه موثر باشد. هدف از این پژوهش، تعیین توزیع شکل­های مختلف آهن و ارزیابی زیست فراهمی آن برای اسفناج در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب با استفاده از روش عصاره­گیری دنباله­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکرد سنتی و رقومی ارزیابی تناسب اراضی برای محصول سیب زمینی در منطقه جیرفت کرمان

زهرا مسعودی؛ اعظم جعفری؛ محمد هادی فرپور

دوره 43، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 127-140

https://doi.org/10.22055/agen.2020.31638.1521

چکیده
  در پژوهش حاضر، کارایی روش رقومی و سنتی در ارزیابی تناسب اراضی برای محصول سیب‏زمینی در دشت جیرفت کرمان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، 62 خاکرخ مشخص و تشریح گردید و از اعماق مختلف، نمونه­برداری صورت گرفت. میانگین وزنی ویژگی­های مورد نیاز تا عمق ریشه (100 سانتی متری) محاسبه گردید. سپس، ویژگی­های خاک هر خاکرخ با معیارهای جدول ...  بیشتر