دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
مکانیزاسیون کشاورزی
برآورد تعداد ماشین‌های کشاورزی مورد نیاز تولید برنج بر پایه شاخص‌های مکانیزاسیون در نواحی مرکزی و جنوبی استان گیلان

روح اله یوسفی؛ علیرضا علامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45750.1710

چکیده
  از شاخص‌های مکانیزاسیون برنج، می‌توان در برآورد صحیح تعداد ماشین‌ و انجام به موقع عملیات کشاورزی استفاده کرد. در این مطالعه، با جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه و با مراجعه به منابع آماری موجود، شاخص‌های تعیین کننده وضعیت مکانیزاسیون، روزهای کاری و بازده مزرعه‌ای محاسبه شدند. تعداد ماشین‌های کشاورزی جهت انجام ...  بیشتر

مکانیزاسیون کشاورزی
بهینه‌سازی اقتصادی تولید چغندرقند با روش تحلیل پوششی داده‌ها و پیش‌بینی شاخص سود-هزینه با سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

مجید نامداری؛ شاهین رفیعی؛ سلیمان حسین پور

دوره 46، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 389-371

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45529.1701

چکیده
  با توجه به نقش اساسی بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، بررسی و شناسایی راهکارهای تولید بهینه با نگاه اقتصادی و با بهره گیری از روش‌های مدل‌سازی هوشمند از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مطالعه مح اسبه شاخص‌های اقتصادی در تولید محصول چغندرقند در استان همدان، به‌کارگیری روش تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی واحدهای کارا، و استفاده از ...  بیشتر