موضوعات = ماشینهای کشاورزی
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی ارتعاشی کوبنده کمباین جاندیر 955 با استفاده از آنالیز مودال عملیاتی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-125

10.22055/agen.2019.24782.1406

حامد غفارزاده زارع؛ علی ملکی؛ محسن ایرانی رهقی؛ مجید لشگری


2. تأثیر روش های مختلف کاشت بر عملکرد گندم در شمال شهرستان اهواز

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-96

10.22055/agen.2019.23824.1388

محمدامین آسودار؛ افشین مرزبان؛ فاطمه افشارنیا