دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
ماشینهای کشاورزی
مدلسازی ارتعاشی کوبنده کمباین جاندیر 955 با استفاده از آنالیز مودال عملیاتی

حامد غفارزاده زارع؛ علی ملکی؛ محسن ایرانی رهقی؛ مجید لشگری

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 109-125

https://doi.org/10.22055/agen.2019.24782.1406

چکیده
  در این تحقیق پارامترهایمودالکوبنده کمبایندرشرایطکاری واقعی تحت بار محیطی با استفاده از آنالیز مودال عملیاتی به شیوه غیر پارامتریک و به روش تجزیه فرکانس تخمین زده شد. کمباینبهوسیلهموتوروارتعاشاتناشیاز قسمت‌هایکاریمختلفتحریکشد و سیگنال‌های شتاب با استفاده از سنسور شتاب سنج در شش سرعت مختلف کوبنده جمع آوری شد. با بررسی پارامترهای ...  بیشتر

ماشینهای کشاورزی
تأثیر روش های مختلف کاشت بر عملکرد گندم در شمال شهرستان اهواز

محمدامین آسودار؛ افشین مرزبان؛ فاطمه افشارنیا

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 85-96

https://doi.org/10.22055/agen.2019.23824.1388

چکیده
  استفاده از روش­های خاک­ورزی مرسوم و خطی­کارها و بعد از آن آبیاری غرقابی یکی از روش­های غالب عملیات زراعی در تولید گندم توسط کشاورزان در جنوب غربی ایران است. روش کاشت گندم، درصرفه­جویی مصرف بذر و افزایش عملکرد می­تواند تأثیر­گذار باشد؛ به­همین منظور، برای بررسی عوامل مؤثر در عملکرد گندم، آزمایشی دو ساله در چهار تکرار ...  بیشتر