مقاله پژوهشی انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
بررسی هضم بی هوازی ترکیب زباله های شهری با فضولات دامی و تعیین بازده تولید بیوگاز

داود محمدزمانی؛ مهدی جعفری؛ محمد رسولی

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1403، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46033.1712

چکیده
  فرآیند هضم بی‌هوازی و تولید بیوگاز مانند سایر واکنش‌های بیوشیمیایی تحت تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی متنوعی است. این پژوهش با هدف افزایش نرخ تولید بیوگاز، کاهش زمان ماند خوراک در هاضم و افزایش میزان تولید بیوگاز، با بررسی تاثیر هضم مشترک پسماندهای آلی جامد شهری همراه با فضولات گاوی به روش هضم بی‌هوازی انجام شده است. به این منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی و تناسب اراضی
مقایسه تعیین تناسب اراضی به روش‌های استوری و ریشه دوم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی با روشهای شاخص‌های کیفیت خاک

فوزیه کوهنی؛ حمید رضا متین فر؛ محمود رستمی نیا؛ علیرضا امیریان چکان

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1403، صفحه 161-183

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46264.1713

چکیده
  ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید آن‌ها به منظور مدیریت منابع خاک و اراضی یکی از بهترین سیاست‌های کشاورزی پایدار است. محصول جو پس از گندم از لحاظ سطح زیر کشت در ایران مقام دوم را دارد. اما تمام اراضی ایران به یک اندازه برای کشت جو مناسب نیستند. هدف از این مطالعه مقایسه روشهای استوری و ریشه دوم با روشهای تعیین شاخص کیفیت خاک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
بررسی میزان تحمل به نفت خام در سویه‏‏ های قارچی جداسازی شده ازحوزه‌ی نفتی مارون اهواز

فرز انه دهداری؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ حمید علوانی پور؛ جمشید حیاتی

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1403، صفحه 185-200

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46614.1720

چکیده
  آلودگی‏های نفتی در خاک حوزه‏ های نفت‌خیز امری معمول است.. این تحقیق در جهت ارزیابی میزان تحمل سویه‏های قارچی به دست آمده از حوزه‌ی نفتی مارون نسبت به نفت خام اجرا شد.23 سویه‌ی بومی متعلق به 12 جنس جهت بررسی مقاومت سویه‏های قارچی به ترکیبات نفتی به کار رفت. جهت انجام آزمون بررسی میزان تحمل به مواد نفتی، میزان رشد شعاعی سویه‏ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
اثر کاربرد اصلاح‌کننده‌های معدنی برعملکرد، اجزای عملکرد و غلظت برخی عناصر دانه و برگ سویا در دو خاک با ویژگی های متفاوت

علی امیری گلوردی؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1403، صفحه 201-216

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45615.1706

چکیده
  محققین در تلاش برای کاهش اثرات زیان بار مصرف کودهای شیمیایی و کاربرد هرچه بیشتر از منابع معدنی درخاک برای تأمین نیازهای غذایی گیاهان هستند. کاربرد اصلاح کننده‌های طبیعی مانند زئولیت، پومیس و بنتونیت نقش مهمی در کاهش اتلاف عناصر غذایی و افزایش کارایی مصرف کودها دارد. بدین منظور این پژوهش با هدف تعیین اثر کاربرد زئولیت، پومیس و بنتونیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک، فرسایش و حفاظت خاک
ارزیابی معیارهای واگرایی خاک های لسی در ارتباط با اقلیم و خصوصیات فیزیکوشیمیایی (مطالعه موردی: استان گلستان)

لیدا پیری مقدم؛ فرهاد خرمالی؛ حامد رضایی؛ فرشاد کیانی

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1403، صفحه 217-237

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46346.1715

چکیده
  خاک لسی واگرا خاکی است که بدون هیچگونه تحریک مکانیکی خاص، به آسانی و به سرعت در آب با غلظت نمک کم، از یکدیگر جدا و پراکنده می‌شود. اقلیم و خصوصیات فیزیکوشیمیایی دو عامل مهم در واگرایی خاک محسوب می‌شوند. از این رو هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اقلیم و خصوصیات فیزیکوشیمیایی در میزان واگرایی خاک است. این پژوهش بر روی خاک‌های لسی استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
مکان‌یابی نیروگاه با خوراک زیست‌گاز حاصل از کود حیوانی و طیور (مطالعه موردی: جنوب شرق استان خوزستان)

عباس شکفته دل؛ عباس عساکره؛ محسن سلیمانی؛ محمد صقی الدین

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1403، صفحه 239-257

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46900.1728

چکیده
  هضم بی‌هوازی فضولات دام و طیور به منظور تولید زیست‌گاز و کود مرغوب، فناوری مناسبی برای به حداقل رساندن مشکلات زیست‌محیطی حاصل از آنها می­باشد. در این مطالعه داده‌های مکانی و غیرمکانی، جهت تعیین مکان‌های بهینه برای نصب هاضم‌های بی‌هوازی فضولات دام و طیور در جنوب شرق استان خوزستان، با سیستم اطلاعات جغرافیایی ادغام شدند. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
بررسی بازده تولید بیودیزل با تحلیل تجربی اکسرژی واکنش ترانس استریفیکاسیون

محمود کریمی؛ رضا محمدی گل؛ روح اله رحیمی

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1403، صفحه 259-277

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46896.1727

چکیده
  برای کاهش مصرف مواد و انرژی و ارتقای استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند سوخت های زیستی، نیاز به اندازه گیری جریان مواد و انرژی اهمیت بیشتری پیدا می کند. تحلیل جریان اکسرژی به عنوان یک ابزار ارزیابی زیست محیطی برای محاسبه پسماندها، تعیین بازده اکسرژی، ارزیابی جایگزین ها و منابع انرژی مختلف، در تعیین سیاست های اقتصادی و زیست محیطی بسیار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شیمی و آلودگی خاک
شناسایی ریزپلاستیک‌ها و تأثیرات آنها بر برخی از ویژگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی خاک‌ها در محل دفن زباله شهری (اهواز)

نیما داوودی؛ مصطفی چرم؛ نعمت اله جعفر زاده حقیقی فرد

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1403، صفحه 279-298

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46893.1725

چکیده
  ریزپلاستیک‌ها به عنوان یک آلاینده نوظهور، مشکلات جدی به‌ویژه در خاک ایجاد می‌کند. تاکنون تحقیقات محدودی بر  اثرات این نوع آلودگی بر ویژگی های خاک انجام شده است. خاک به عنوان مخزن اصلی ریزپلاستیک‌ها در محل دفن زباله‌های شهری عمل می‌کند و می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر کیفیت آن داشته باشد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات ریزپلاستیک‌ها ...  بیشتر