مقاله پژوهشی شیمی و آلودگی خاک
بررسی ترمودینامیک جذب روی توسط کانی‌های کائولینیت و سپیولیت در محلول آبی

زهرا البوزهر؛ ندا مرادی؛ سعید حجتی

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 231-249

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44163.1675

چکیده
  کانی‌های رس طبیعی در حذف آلودگی محیط‌های آبی از مزایای زیست محیطی و اقتصادی برخوردار هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی ترمودینامیک و سینتیک جذب روی توسط سپیولیت و کائولینیت از محلول‌های آبی اجرا گردید. مطالعات سینتیکی در دماهای 25، 35 و 45 درجه‌سانتی‌گراد و زمان‌های مختلف (5، 10، 15، 20، 30، 60، 120، 240، 480، 720، 1440 و 2880 دقیقه) بررسی شد. رفتار جذبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پیدایش و طبقه بندی خاکها
ارزیابی شاخص‌های کیفیت خاک با استفاده از تحلیل‌های‌چند متغیره درکاربری‌های مختلف اراضی (مطالعه موردی: توتکابن استان گیلان)

مژده تقی پور؛ نفیسه یغمائیان مهابادی؛ محمود شعبانپور

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 251-271

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44957.1684

چکیده
  در این مطالعه شاخص‌های کیفیت خاک با استفاده از تحلیل‌های‌چند متغیره در سه کاربری مختلف در منطقه توتکابن استان گیلان مورد ارزیابی قرار گرفت. 60 نمونه خاک مرکب از دو عمق صفر تا 15 و 15 تا 30 سانتی‌متری از سه کاربری جنگل، زراعی و مرتع برداشت شد. با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی(PCA) ، از میان 12 ویژگی موثر بر کیفیت خاک، چهار ویژگی شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
ارزیابی پلت‌های سوختی ساخته شده از ترکیب خاک اره چوب صنوبر با زیست توده‌ های ذرت و سویا

احمد رضا عبدالله پور؛ سید رضا طباطبایی کلور؛ جعفر هاشمی

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 273-288

https://doi.org/10.22055/agen.2023.45376.1692

چکیده
  در این تحقیق خصوصیات مکانیکی و حرارتی پلت‌های ساخته شده از ترکیب خاک اره صنوبر و پسماندهای ذرت و سویا مورد ارزیابی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، تاثیر چهار ترکیب مواد کشاورزی و جنگلی در دو سطح رطوبت (%12 و 18% بر مبنای وزن تر) بر شاخص‌های چگالی، تراکم پذیری، نسبت هاسنر، استحکام و ارزش حرارتی پلت‌های تولیدی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پیدایش و طبقه بندی خاکها
استفاده از رویکرد مدل تجمعی برای مدل‌سازی مکانی کلاس‌های نامتعادل خاک

مستانه رحیمی مشکله؛ محمد امیر دلاور؛ محمد جمشیدی

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 289-308

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44688.1680

چکیده
  طبقه بندی داده های نامتعادل به یک موضوع تحقیقاتی مهم در زمینه داده کاوی تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی صحیح نمونه های کلاس اقلیت و افزایش دقت طبقه بندی کلاس های خاک با استفاده از رویکرد مدل تجمعی در بخشی از اراضی جنوب غربی استان زنجان است. تعداد 148 خاکرخ با روش الگوی شبکه‌بندی منظم و میانگین فاصله 500 متر حفر، تشریح و با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
اثر کربن فعال بر جذب عناصر غذایی توسط گوجه فرنگی، خیار سبز و بادمجان تحت تنش بور آب آبیاری

مسعود شاهرخی؛ سعید شفیعی؛ حسین شکفته؛ شاپور کوهستانی

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 309-325

https://doi.org/10.22055/agen.2023.43788.1668

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کربن فعال بر توزیع مقدار بور در اندام‌های مختلف گیاهان تحت تنش آب آبیاری حاوی بور، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه‌ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت اجرا شد. تیمارها شامل 3 نوع گیاه (خیار سبز، گوجه‌فرنگی و بادمجان)، 3 سطح غلظت بور در آب آبیاری (03/0، 5/2 و 5 میلی‌گرم بر لیتر) از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سوختهای بیو
بررسی تاثیر همزدن هاضم بر تولید بیوگاز از پوست باقلا

مجتبی ملک زاده؛ رضا یگانه؛ بهرام قمری؛ شعبان قوامی جولندان

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 327-342

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45415.1695

چکیده
  بیوگاز یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر و مهم می‌باشد که می‌توان آن را با استفاده از مواد ضایعاتی نظیر مواد آلی کربن‌دار از منابعی چون پسماند دامی، کشاورزی، صنعتی و خانگی تولید کرد. بر آن اساس در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر پوست باقلا و لرزش هاضم بر میزان تولید بیوگاز و اجزاء تشکیل‌دهنده آن پرداخته شد. برای این منظور، 9 هاضم با حجم یکسان ...  بیشتر