مقاله پژوهشی بیوشیمی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
کاربرد کمپوست و کود سوپر فسفات تریپل برای بهبود فعالیت میکروبی و آنزیمی خاک و رشد ذرت در خاک لسی

الهام صادقی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ محمد رضا پهلوان راد

دوره 46، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 121-139

https://doi.org/10.22055/agen.2023.43410.1662

چکیده
  کاربرد همزمان کمپوست غنی‌شده با کودهای شیمیایی منجر به افزایش فعالیت میکروبی خاک و قابلیت دسترسی عناصر غذایی می گردد. بنابراین آزمایشی با هدف تعیین اثر کمپوست و سوپرفسفات تریپل (TSP) بر فسفر قابل استفاده، ویژگی‌های بیوشیمیایی خاک و رشد گیاه ذرت به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و در مجموع 36 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پیدایش و طبقه بندی خاکها
ارزیابی الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی در بهبود پیش بینی مکانی کلاس های خاک

وحیده صادقی زاده؛ سید علی ابطحی؛ مجید باقرنژاد؛ اعظم جعفری؛ سید علی اکبر موسوی

دوره 46، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 141-157

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44173.1676

چکیده
  تعداد متغیرهای محیطی مورد استفاده برای نقشه‌برداری رقومی خاک به سرعت افزایش یافته است، که انتخاب و تمرکز بر روی مهم‌ترین متغیرهای کمکی را با چالش روبه‌رو کرده است. از طرفی، شناسایی همه متغیرهای محیطی به منظور دستیابی به اطلاعات مکانی برای بهبود پیش‌بینی‌ها، سودمند است. در این راستا، الگوریتم‌های انتخاب ویژگی با شناسایی متغیرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
اثر مایه‌زنی با قارچ Claroideoglomus etunicatum بر گیاه‌پالایی نیکل و جذب برخی عناصر ریزمغذی توسط گیاه ذرت (Zea mays L.)

مروارید همتی تبار؛ ستاره امانی فر؛ الهه وطن خواه؛ الهام ملک زاده

دوره 46، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 159-177

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44266.1678

چکیده
  استفاده از قارچ‌های میکوریزا آربوسکولار به دلیل نقش آن‌ها در توانمندسازی گیاهان برای مقاومت در برابر سمیت نیکل اهمیت دارد. در این مطالعه اثر مایه‌زنی گیاه ذرت با قارچ‌ Claroideoglomus etunicatum بر ویژگی‌های رشدی، غلظت فسفر، نیکل و برخی عناصر ریزمغذی و محتوای گلومالین خاک-واکنش‌پذیر بردفورد (BRSG) در سطوح مختلف نیکل خاک ارزیابی شد. آزمایش به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پیدایش و طبقه بندی خاکها
کاربرد سامانه‌های طبقه‌بندی آمریکایی (۲۰۲۲) و جهانی (۲۰۲۲) در بیان ویژگی‌های خاک‌ مناطق کشت توتون شهرستان تالش استان گیلان

مهیار مشتاقی؛ حسن رمضانپور؛ نفیسه یغمائیان مهابادی؛ محمود شعبانپور

دوره 46، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 179-194

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44591.1679

چکیده
  طبقه‌بندی خاک، خاک‌ها را بر اساس ویژگی‌‌های متمایزشان به طبقات مختلف گروه‌بندی می‌کند. بنابراین نام و دسته‌های خاک، نمای کلی از چندین ویژگی خاک را ارائه می‌دهد. به‌منظور بررسی توانایی دو سامانه‌ی طبقه‌بندی جهانی و آمریکایی در توصیف ویژگی‌‌های خاک‌های زیرکشت توتون شهرستان تالش استان گیلان، این مطالعه با حفر، تشریح و نمونه‌برداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
بهبود ازدیاد رویشی زامیفولیا (Zamioculcas zamiifolia) با استفاده از کاربرد کودهای زیستی میکوریزا آربوسکولار و بیوچار

مینا تقی زاده؛ زینب عظیمی سنجانی؛ موسی سلگی

دوره 46، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 195-214

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44719.1681

چکیده
  زامیفولیا (Zamioculcas zamiifolia) جزو گیاهان زینتی آپارتمانی ارزشمند است و تولید آن در مدت زمان کم‌تر و با کیفیت بهتر، از نظر تجاری دارای اهمیت می‌باشد. در این پژوهش به ‌بررسی تأثیر همزمان کاربرد کود زیستی آربوسکولار میکوریزا و بیوچار بر ازدیاد زامیفولیا پرداخته شد. تیمارها شامل بیوچار 5 درصد+ کود زیستی آربوسکولار میکوریزا 6 درصد، بیوچار 10 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
تأثیر مدیریت‌های مختلف زراعی بر کاهش خسارت ریزگرد بر عملکرد گندم

فاطمه مسکینی ویشکایی؛ علیرضا جعفرنژادی

دوره 46، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 215-230

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44728.1682

چکیده
  نوع مدیریت مزارع گندم و زمان وقوع پدیده ریزگرد بر میزان خسارات ناشی از تنش ریزگرد بر محصول گندم تأثیرگذار است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات ریزگرد و مطالعه روش‌های مدیریتی اعمال شده برای کاهش اثرات این تنش بر شاخص‌های عملکرد گندم در یک خاک آهکی و شور در استان خوزستان انجام شد. این مطالعه بهصورت بلوک‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های ...  بیشتر