مقاله پژوهشی
تاثیر تغییر اقلیم بر ذخیره کربن آلی خاک با استفاده از مدل Roth C در اراضی زراعی استان گلستان

مریم سبطی؛ فرهاد خرمالی؛ افشین سلطانی؛ کامران افتخاری؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ اسماعیل دردی پور

دوره 45، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 339-355

https://doi.org/10.22055/agen.2023.42568.1650

چکیده
  یکی از نشانه‌های کیفیت خاک، مواد آلی خاک است. بارش و دما بطور قابل ملاحظهای بر ذخیره کربن آلی خاک اثر می‌گذارند. هدف از این پژوهش، مدل‏سازی تغییرات ذخیره کربن آلی خاک تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در اراضی زراعی استان گلستان است. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی چات، کلاله و رامیان، و مدل ریزمقیاس‌نمایی Lars ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ جزءبندی و گونه بندی روی در برخی افق‌های مشخصۀ خاک‌های استان خوزستان

سیده ساناز موسوی؛ سعید حجتی؛ احمد لندی

دوره 45، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 357-375

https://doi.org/10.22055/agen.2023.42923.1654

چکیده
  نتایج تجزیه خاک‌های کشاورزی ایران سطح متفاوتی از کمبود روی را نشان می‌دهد. این مطالعه با دو هدف (1) اندازه-گیری و تعیین شکل‌های شیمیایی روی در افق‌های مشخصه مالیک، کلسیک و سالیک جمع‌آوری شده از مناطق مختلف در استان خوزستان (2) و بررسی سهم برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی این خاک‌ها در تعیین فراهمی روی قابل دسترس این خاک‌ها صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان‎سنجی کاربرد تابع مفصل در پیش ‎بینی فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک

احسان غجه پور؛ وحیدرضا جلالی؛ اعظم جعفری؛ مجید محمودآبادی

دوره 45، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 377-390

https://doi.org/10.22055/agen.2023.42847.1652

چکیده
  آگاهی داشتن از نحوه تغییرپذیری متغیرهای خاکی یکی از پیش‌شرط‌های مدیریت صحیح منابع کودی در یک کشاورزی پایدار قلمداد می گردد. لذا هدف از این پژوهش ارائه روشی نوین برای ارزیابی تغییرات مکانی برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک با استفاده از تابع مفصل میباشد. بدین منظور با استفاده از روش شبکهبندی، نمونهبرداری از منطقهای به وسعت 484 هکتار در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
تأثیر کاربرد زئولیت و نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن، رشد و عملکرد ذرت

نادیه دستباز؛ محمدعلی محمودی؛ اکبر کریمی؛ سارا صلواتی

دوره 45، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 391-408

https://doi.org/10.22055/agen.2023.43010.1655

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف زئولیت کلینوپتیلولیت و کود نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن، رشد و عملکرد ذرت (KSC 260) در شرایط مزرعه انجام شد. بدین منظور، پژوهشی مزرعه‌ای به‌صورت کرت خرد شده، در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار و 60 کرت آزمایشی، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان، انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شیمی و آلودگی خاک
تغییرات نرخ آلاینده گازوئیلی خاک حاوی اصلاحگر بیوچار (مطالعه موردی: خاک اطراف پالایشگاه شیراز)

مینا هاشمی تزنگی؛ سهیلا ابراهیمی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سید علیرضا موحدی نائینی

دوره 45، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 409-424

https://doi.org/10.22055/agen.2023.42909.1653

چکیده
  در سال‌های اخیر بیوچار برای کاهش یا از بین بردن آلودگی بعنوان اصلاحگر خاک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا رفتار سینتیکی بیوچار درکاهش آلاینده‌ گازوئیل خاک، تغییرات این آلاینده با زمان و تغییرات فعالیت میکروبی در یک دوره زمانی 60 روزه مورد بررسی قرار گرفت. خاک آلوده به گازوئیل از اطراف مخزن گازوئیل مستقر در پالایشگاه شیراز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
بررسی اثرات تغذیه تکمیلی و زمان استفاده آن بر شاخص‌های کمی، کیفی و بیوشیمیایی قارچ دکمه‌ای

ادریس شعبانی

دوره 45، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 425-441

https://doi.org/10.22055/agen.2023.43489.1664

چکیده
  کاهش سطح عملکردی و کیفی قارچ دکمه‌ای در طول دوره برداشت، به دلیل کاهش مواد غذایی بستر و تجمع ترکیبات نامطلوب از چالش‌های مهم صنعت تولید قارچ است. در این راستا آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور بررسی اثر تغذیه تکمیلی در زمان‌های مختلف بر شاخص‌های عملکردی قارچ دکمه‌ای انجام گردید. تیمار‌‌های آزمایشی شامل ...  بیشتر