مقاله پژوهشی
اثر کاربرد بیوچار نیشکر و قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در ازدیاد تجاری ارقام سانسوریا Sansevieria trifaciata))

پریسا خواجه؛ مینا تقی زاده

دوره 45، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 225-246

https://doi.org/10.22055/agen.2023.42179.1647

چکیده
  استفاده از محرک‌های ریشه‌زایی پیامدهای اقتصادی مثبتی برای پرورش‌دهندگان گیاهان دارد، زیرا استفاده از آنها می‌تواند سبب کاهش هزینه-هاو بهبود عملکرد گیاهان شود. با توجه به سرعت رشد کند سانسوریا، این گیاه نیازمند محرک‌های رشد برای به صرفه بودن تولید تجاری آن است. در این پژوهش کاربرد بیوچار نیشکر (5 و 10 درصد) و مخلوط سه گونه قارچ‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبیه سازی گرمایش از کف گلخانه و بررسی اثر نانوسیال در آن

محمود باغبانیان؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد صقی الدین اردبیلی؛ سید مجید سجادیه

دوره 45، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 247-260

https://doi.org/10.22055/agen.2023.42290.1648

چکیده
  یکی از عوامل موثر در رشد گیاهان، وجود دمای مناسب و یکنواخت در گلخانه ها می باشد لذا به منظور دستیابی به این مهم و صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده از نانوسیالات و بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی می تواند جایگزین مناسبی برای سیستم‌های گرمایشی پرمصرف و غیر یکنواخت باشد. برای این منظور در این تحقیق از پیکربندی گرمایش از کف و کاربرد نانوسیال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تغییر کاربری اراضی بر اجزای فیزیکی و شیمیایی کربن آلی خاک در خاک‌های لسی حوزه آبخیز توشن، گلستان، ایران

علیرضا عبداله پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ امیر بستانی؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی؛ رضا قربانی نصرآبادی

دوره 45، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 261-281

https://doi.org/10.22055/agen.2023.42525.1649

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تغییر کاربری اراضی از جنگل بکر و دست نخورده به عنوان مرجع نسبت به سایر کاربری ها بر روی اجزا و جزء بندی کربن آلی خاک در حوضه آبخیز توشناستان گلستان به انجام رسید. چهار نوع کاربری عمده و غالب در منطقه مورد مطالعه شامل جنگل، اراضی کشاورزی، باغ و اراضی رها شده در نظر گرفته شدند. جزء بندی کربن خاک به دو روش فیزیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کاربرد کیتوزان بر عملکرد و برخی ویژگی‌‌های کیفی گوجه‌فرنگی

فرشاد زندیان؛ امین فرنیا؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ عباس رضایی زاد

دوره 45، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 283-298

https://doi.org/10.22055/agen.2023.41463.1639

چکیده
  به منظور بررسی اثر محرک زیستی کیتوزان بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی‌‌های کیفی میوه گوجه‌فرنگی آزمایشی در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1397-1396 در شهرستان کرمانشاه انجام شد. آزمایش شامل 15 کرت، هر کرت با طول 4/2 و عرض 2/1 متر در نظر گرفته شد. در هرکرت سه ردیف و در هر ردیف 7 بوته و 21 بوته در هر کرت کشت گردید. فاصله بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پیش‌پردازش متغیرهای ورودی مدل عصبی - فازی همراستا با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه اصلی جهت برآورد درصد سدیم تبادلی خاک

علی باریکلو؛ مسلم ثروتی؛ پریسا علمداری

دوره 45، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 299-315

https://doi.org/10.22055/agen.2023.41754.1644

چکیده
  خاک‌های سدیمی به‌دلیل درصد بالای سدیم تبادلی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی نامطلوبی دارند. این مشکل منجر به کاهش ظرفیت آب قابل استفاده و کاهش رشد گیاهان می‌شود. برای اندازه‌گیری درصد سدیم تبادلی نیاز به اطلاع از مقدار ظرفیت تبادل‌کاتیونی است. اما اندازه‌گیری آن پرهزینه بوده و زمان بر نیز می‌باشد. بنابراین، اندازه‌گیری آن با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کاربری اراضی و ژئومورفولوژی بر غلظت فلزات سنگین در بخشی از حوضه آبخیز سد زاینده رود

شهره مرادپور؛ مژگان انتظاری؛ شمس اله ایوبی؛ سلمان نعیمی

دوره 45، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 317-337

https://doi.org/10.22055/agen.2023.42790.1651

چکیده
  مطالعات کمی در مورد بررسی تأثیر کاربری اراضی و ژئومورفولوژی بر روی غلظت فلزات سنگین که فاقد فعالیت‌های صنعتی می‌باشد، انجام شده است. این مطالعه به بررسی کاربری اراضی و ژئومورفولوژی بر برخی از ویژگی‌های خاک، غلظت فلزات سنگین و پذیرفتاری مغناطیسی در بخشی از حوضه آبخیز سد زاینده رود واقع در استان اصفهان انجام شده است. در این پژوهش ...  بیشتر