دوره 46 (1402)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
مقاله پژوهشی
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کلزای نشایی در پاسخ به مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی، آلی و زیستی

غلامرضا ادیم؛ الهام ملک زاده؛ اسماعیل دردی پور؛ فرشاد کیانی؛ حسن مختارپور؛ سراج الدین معظمی

دوره 45، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 119-135

https://doi.org/10.22055/agen.2022.40631.1632

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کود شیمیایی با کودهای آلی و زیستی بر رشد و عملکرد کلزای نشایی، در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با شش تیمار، سه تکرار و در مجموع 18 واحد آزمایشی در سال زراعی 99-1398 در ایستگاه عراقی محله شهر گرگان انجام شد. تیمارها شامل: 1) شاهد (بدون کود، T1)، 2) کود شیمیایی (T2)، 3) کود پلت مرغی (T3)، 4) کود کمپوست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر ادوات مختلف خاکورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و جابجایی خاک

مهدی نادری خوراسگانی؛ قاسم حاج حسنی؛ جهانگرد محمدی؛ احمد کریمی

دوره 45، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 137-152

https://doi.org/10.22055/agen.2022.41266.1636

چکیده
  چکیدهاین تحقیق در راستای انتخاب مناسب‌ترین ادوات خاک‌ورزی از نظر حفظ ویژگی‌های فیزیکی و انتقال خاک انجام شد. در یک طرح آزمایشی کرت‌های نواری خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تیمار اصلی خاکورزی (1) گاوآهن برگردان‌دار، (2) گاوآهن بشقابی و (3) گاوآهن قلمی و دو تیمار فرعی شیب زمین در چهار سطح (شامل0 ،3 ، 6 و 8 درصد) و تیمار سرعت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر استفاده از سه نوع پلیمر سوپر جاذب بر میزان جذب N. P. K تحت شرایط تنش خشکی.

نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی؛ عباس دانایی فر

دوره 45، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 153-166

https://doi.org/10.22055/agen.2022.41572.1642

چکیده
  خشکی یکی از مهم‌ترین تنش‌های غیر زنده است که وضعیت تغذیه‌ای گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از متداول‌ترین راهکارهای تحمل به تنش خشکی استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب است. پلیمرهای سوپر جاذب تجاری مواد هیگروسکوپی شبیه شکر هستند که شکل این پلیمرها پس از جذب آب و تورم باید حفظ شود این پلیمرها آب را جذب و ذخیره می‌کنند و در مواقع نیاز به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی شکل های شیمیایی فسفر برای مدیریت فسفر خاک در اراضی تحت کشت پسته

رقیه شهریاری پور

دوره 45، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 167-181

https://doi.org/10.22055/agen.2022.41502.1640

چکیده
  داشتن اطلاعات کافی و دقیق در مورد فسفر معدنی خاک برای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشک بسیار مهم است. همچنین آگاهی از تغییر شکل فسفر در خاک‎های مختلف برای توصیه کود فسفره بسیار مهم است. هدف از این مطالعه یافتن اثرات استفاده طولانی مدت از مقادیر مختلف فسفر بر میزان فسفر قابل استفاده برای گیاهان و تعیین شکل‎های معدنی فسفر موجود در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سامانه‌های خاک‌ورزی و روش کنترل علف‌های هرز بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در تناوب کشت ذرت-گندم

علی منصفی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ یزدان ایزدی

دوره 45، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 183-205

https://doi.org/10.22055/agen.2022.41147.1635

چکیده
  استفاده از خاک‌ورزی حفاظتی همزمان باکاربرد روش‌های مدیریتی مناسب همچون حفظ بقایا، استفاده ازتناوب صحیح و کنترل علف‌های هرز سبب پایداری خاکدانه‌ها، جلوگیری ازتخریب ساختمان خاک و افزایش ماده‌آلی خاک می-شود. بنابراین تغییر روش خاکورزی ازسامانه‌های مرسوم به حفاظتی بویژه در چرخه‌های تناوب گیاهان، اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تاثیر تناوب زراعی بر عملکرد مزارع گندم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

منا دغلاوی؛ محمود قاسمی نژاد رائینی؛ نعیم لویمی؛ امین لطفی جلال آبادی

دوره 45، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 207-224

https://doi.org/10.22055/agen.2023.41633.1643

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تناوب ‌زراعی در مزارع گندم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در منطقه شاوور استان خوزستان و در سال زراعی 1400_1399 انجام گردید. داده ‌برداری این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل چهار تناوب ‌زراعی گندم_گندم_گندم، گندم_کلزا_گندم، گندم_برنج_گندم و گندم_شبدر_گندم بودند. مقایسه میانگین ...  بیشتر