دوره 46 (1402)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
مقاله پژوهشی
تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر رشد، جذب سدیم و پتاسیم و برخی ویژگی های فیزیولوژیک دانهال های پسته در شرایط تنش شوری

ناصر رشیدی؛ عبدالامیر معزی؛ افراسیاب راهنما

دوره 45، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/agen.2022.39097.1619

چکیده
  تنش شوری یکی از عوامل محدود کننده رشد و تولید پسته در خاک-های مناطق خشک و نیمه خشک ایران می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های رویشی، رنگدانه‌های فتوسنتزی، پرولین، قندهای محلول و جذب سدیم و پتاسیم توسط دانهال‌ پسته (Pistacia vera L.) رقم بادامی ریز زرند در شرایط تنش شوری بود. این پژوهش در گلخانه به‌صورت فاکتوریل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مایه‌زنی استرپتومایسس و مصرف خاکی سیلسیم بر ویژگی‌های رشدی و غلظت عناصر غذایی سویا

رضا خدادادی؛ رضا قربانی نصرآبادی

دوره 45، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 21-35

https://doi.org/10.22055/agen.2022.39735.1627

چکیده
  امروزه کاربرد تلفیقی باکتری­های محرک رشدگیاه (PGPB[1]) و سیلیسیم (Si) به عنوان یک روش پایدار برای افزایش تولیدات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس پژوهشی گلدانی با هدف پایش اثر جدایه­­ی استرپتومایسس[2] و مصرف خاکی سیلسیم از منبع سیلیکات کلسیم-منیزیم بر شاخص­های رشدی و فیزیولوژیک گیاه سویا رقم (DPX) به صورت فاکتوریل در قالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عملکرد بذرکار مجهز به شش نوع آرایش کشت مختلف بذور درشت‌دانه و ریزدانه بر روی پشته‌های عریض

حسین حاجی آقا علیزاده؛ بهنام سپهر

دوره 45، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22055/agen.2022.39769.1628

چکیده
  کشت روی پشته‌های عریض جزو مدرن‌ترین روش‌های کشت در دنیاست. در این نوع کشت، بدون هیچ‌گونه عملیات خاک‌ورزی و به‌صورت مستقیم تمام مراحل کشت در یک مرحله انجام می‌شود. هدف کلی از انجام این پژوهش، ساخت دستگاهی با آرایش کاشت مناسب برای ماشین‌های کشت مستقیم مرسوم در ایران با الگوبرداری از شیاربازکن‌های سایر کشور‌ها بوده است. مراحل ساخت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تغییر کاربری اراضی بر فرسایش‌پذیری و ویژگی‌های مؤثر بر کیفیت خاک (مطالعه موردی: سی‌دشت استان گیلان)

فاطمه سمیع؛ نفیسه یغمائیان مهابادی؛ سپیده ابریشم کش؛ عطااله مصلحت جو

دوره 45، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22055/agen.2022.39858.1630

چکیده
  تخریب محیط‌زیستی ناشی از استفاده نامناسب اراضی از جمله مشکلات جهانی است. به منظور ارزیابی اثر کاربری اراضی بر تخریب کیفیت خاک، شاخص حساسیت، نسبت لایه‌بندی و شاخص کیفیت خاک بر اساس مجموعه داده حداقل و توسط روش‌های نمره‌دهی خطی و غیرخطی تعیین شد. نتایج نشان داد که اثرکاربری اراضی تنها بر عامل فرسایش‌پذیری خاک به روش استواری معنی‌دار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی تغییرات کوتاه مدت و میان مدت شاخص فرسایندگی باران با روش میانگین متحرک خود همبسته‌ی فصلی (SARIMA)

عطااله خادم الرسول؛ هادی عامری خواه

دوره 45، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 79-95

https://doi.org/10.22055/agen.2022.39147.1621

چکیده
  اقلیم یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرایندهای تشکیل، تکامل و تخریب خاک است که با توجه به تاثیر آن بر رخدادهای فرسایشی، پایش دائمی آن اهمیت دارد. در این پژوهش به منظور ارزیابی تغییرات اقلیمی در قالب سری‌های زمانی چهار ایستگاه هواشناسی شامل اردل، سامان، ایذه و دهدز به‌عنوان ایستگاه‌های مطالعاتی منتخب مورد بررسی قرار گرفت. با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت و متغیر بر تغییرات شوری، فسفر و پتاسیم خاک در اراضی زیرکشت نیشکر

محمد ادیب؛ نفیسه رنگ زن؛ امیر ناصرین

دوره 45، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22055/agen.2022.41101.1634

چکیده
  بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب است. بهبود روش‌های آبیاری راهکار مناسبی جهت افزایش کارآیی پایین مصرف آب در مزارع و در نتیجه، کاهش بحران آب در مناطق نیمه خشک می‌باشد. با توجه به مصرف بالای آب در مزارع نیشکر و همچنین کمبود و افت کیفیت آب رودخانه‌ها، این پژوهش جهت بررسی تأثیر روش‌های آبیاری کامل (مرسوم)، آبیاری جویچه‌ای یک در میان ...  بیشتر