مقاله پژوهشی مکانیک و ابزار دقیق
طراحی و ساخت سامانه کشت الکتریکی و ارزیابی اثر آن بر بهبود عملکرد و نرخ جوانه‌زنی بذر چمن (Festuca Arandinacea)

نگار آهنگری نژاد؛ روزبه عباس زاده؛ احمد نوروزیان

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/agen.2018.14867.1199

چکیده
  استفاده از امواج الکتریکی، میدان مغناطیسی، نور، امواج صوتی و به منظور افزایش عملکرد و سرعت رشد محصولات کشاورزی را کشت الکتریکی گویند. در این پژوهش تأثیر شدت میدان مغناطیسی متناوب و مدت زمان‌های اعمال آن بر جوانه‌زنی بذر چمن (Festuca Arandinacea) با استفاده از سامانه‌ای که برای کشت الکتریکی ساخته شده بود مورد بررسی قرار گرفت. در این سامانه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
ارزیابی چرخه حیات اتانول تولیدی از ملاس نیشکر در ایران

محسن سلیمانی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22055/agen.2018.15602.1213

چکیده
  ارزیابی اثرات زیست محیطی اتانول تولیدی از ملاس نیشکر در ایران با استفاده از مدل سیماپرو انجام پذیرفت. داده­های مورد نیاز از شرکت کشت و صنعت و توسعه نیشکر، کشت و صنعت کارون و اطلاعات ثبت شده حاصل گردید. دو سناریوی مختلف از تولید اتانول (سامانه موجود و سامانه اصلاح شده) در نظر گرفته شد و اثرات  زیست محیطی دو سامانه با همدیگر مقایسه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک، فرسایش و حفاظت خاک
بررسی پایداری ساختمان و آبگریزی خاک در پاسخ به افزودن بقایای برگ انگور و پوست انار در سطوح مختلف شوری

وجیهه درستکار؛ ریحانه والی

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 29-46

https://doi.org/10.22055/agen.2018.17035.1254

چکیده
  مدیریت بقایای گیاهی همواره یکی از مسائل مورد توجه در بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن بوده است. افزودن این بقایا به خاک اثرهای چشمگیر بر ویژگی­های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر بقایای برگ انگور و پوست انار بر پایداری ساختمان و آبگریزی خاک در شرایط شور بود. بدین منظور بقایای برگ انگور و پوست انار در سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پیدایش و طبقه بندی خاکها
مطالعه میکرومورفولوژیکی تخلخل و ریزساختمان افق سطحی خاک های لسی استان گلستان تحت تأثیر کاربری اراضی با استفاده از آنالیز تصویر

مریم محمدزاده محمدآباد؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ محمد عجمی

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 47-69

https://doi.org/10.22055/agen.2018.17812.1272

چکیده
  آنالیز تصویرروشی پیشرفته برای کمّی کردن خصوصیات خاک و افزایش دقت و صحت نتایج مطالعات میکرومورفولوژیکی است. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر نوع کاربری اراضی بر تخلخل و ریزساختمان افق­ سطحی خاک­ها، تعداد 9 خاک­رخ در کاربری­های متفاوت جنگل­ طبیعی و مصنوعی، اراضی رها شده، باغ و زراعی حفر و تشریح گردید. سپس از هر افق یک نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی عملکرد پسته با استفاده از رگرسیون چندمتغیره ی خطی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان های رفسنجان و انار استان کرمان)

بهروز پورمحمدعلی؛ محمدحسن صالحی؛ سیدجواد حسینی فرد؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 71-87

https://doi.org/10.22055/agen.2018.17814.1274

چکیده
  امروزه، مدیریت اصولی اراضی به‏عنوان یک راهکار مهم برای رسیدن به عملکرد بیشتر در واحد سطح و استفاده بهینه از منابع خاک و آب، مورد توجه پژوهشگران، تولیدکنندگان و سیاست­گذاران عرصه کشاورزی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد پسته و عوامل مؤثر بر آن، صورت پذیرفت. بدین منظور، 129 قطعه باغ در مناطق مختلف شهرستآن‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
ارزیابی توانایی کانی‌های سپیولیت و پالیگورسکیت در فراهم نمودن منیزیم گیاه سورگوم با مایه زنی قارچ میکوریزی گلوموس موسه Glomus mosae))

فرانک قاسمی؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ رویا زلقی

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22055/agen.2018.18154.1280

چکیده
  سپیولیت و پالیگورسکیت از گروه رس­های فیبری هستند که در خاک­های مناطق خشک و نیمه خشک یافت می­شوند. شناخت در زمینه رفتار این دو کانی­ در محیط ریزوسفر گیاهان کشاورزی و کارکرد ریزجانداران اندک است. این پژوهش با هدف بررسی مقدار رهاسازی منیزیم از دو کانی سپیولیت و پالیگورسکیت، در ریزوسفر گیاه سورگوم در شرایط همزیست با قارچ میکوریزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک، فرسایش و حفاظت خاک
اثر مدیریت اراضی بر فرسایش پذیری خاک-مطالعه موردی بخشی از حوزه‏ی آبخیز زاینده رود

الهه کرمی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ بیژن خلیلی مقدم

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 105-119

https://doi.org/10.22055/agen.2018.18172.1281

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر فرسایش‏پذیری خاک در بخشی از حوزه آبخیز زاینده رود بوده است. بدین منظور، برخی از ویژگی‏های خاک شامل توزیع اندازه ذرات خاک، درصد سنگریزه، جرم ویژه ظاهری، نفوذپذیری نیمرخ خاک، کد ساختمان و کد نفوذپذیری، ماده آلی، کربنات کلسیم، میانگین وزنی قطر خاکدانه و مقاومت برشی لایه سطحی خاک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم از سنگ شیل‌گلاکونیت‎دار استان گلستان و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آنها

سید عبدالصاحب حسینی؛ محسن علمائی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ فرهاد خرمالی؛ رضا قربانی نصرآبادی

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22055/agen.2017.19069.1298

چکیده
  هوادیدگی زیستی کانی‌های سیلیکاتی منبع عمده پتاسیم برای گیاهان در شرایط طبیعی می‌باشد. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم از سنگ شیل­گلاکونیت­دار در استان گلستان و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آنها بود. تعداد پنج نمونه یک کیلوگرمی از خاک ریزوسفر گندم از عمق صفر تا 30 سانتی‌متری و پنج نمونه یک کیلوگرمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم بر رشد و جذب فسفر توسط ذرت (Zea mays L. cv. SC704) در تعدادی از خاک های استان گلستان

اسماعیل دردی پور؛ زینب بسطامی کجور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ محسن علمایی

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 137-152

https://doi.org/10.22055/agen.2018.19310.1304

چکیده
  فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه  است که هر ساله به خاک افزوده می­شود و مقدار قابل ملاحظه­ای از آن در خاک باقی می‌ماند. هدف از این مطالعه بررسی اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم، بر رشد و جذب فسفر توسط ذرتسینگل کراس 704 می‌باشد. این آزمایش گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بر روی گیاه ذرت اجرا شد. فاکتور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی دقیق
بررسی ارتباط بین مقاومت نفوذسنج افقی و تنش پیش تراکم خاک

مجتبی نادری بلداجی؛ عباس همت؛ توماس کلر

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 153-169

https://doi.org/10.22055/agen.2018.19645.1312

چکیده
  در این مطالعه، ارتباط بین تنش­ پیش­تراکم (pcσ (و مقاومت نفوذسنج افقی (PR) به منظور پیشنهاد روشی جایگزین برای اندازه­گیری پیوسته pcσ و مدیریت دقیق تردد­­پذیری خاک در مزرعه بررسی شد. اندازه­گیری­های نفوذسنجی در 9 مزرعه با بافت­های مختلف (محتوای رس از g kg-1 584-189) در سوئیس انجام شد. نمونه­های دست نخورده خاک در نقاط مختلف در ...  بیشتر