دوره و شماره: دوره 40، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-168 
کاربرد روش گرت فازی در زمان‌بندی عملیات تولید نیشکر

صفحه 125-139

10.22055/agen.2017.13082

نسیم منجزی؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد جواد شیخ داودی؛ افشین مرزبان؛ محمود شمیلی