دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 1-160 
مدل‌سازی عصبی پیش‌بینی نسبت رطوبت ورقه سیب‌زمینی در خشک‌کن خلائی- تابشی

صفحه 39-53

10.22055/agen.2016.12273

نگار حافظی؛ محمد جواد شیخ داودی؛ سید مجید سجادیه؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی