دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-104 
1. تاثیر روش‌‌های خاک‌ورزی، کوددهی و کنترل علف‌‌های هرز بر عملکرد ذرت دانه‌ای در شمال استان خوزستان

صفحه 1-16

محمود قاسمی نژاد رائینی؛ محمد جواد شیخ داودی؛ مرتضی الماسی؛ هوشنگ بهرامی؛ اسکندر زند؛ خلیل عالمی سعید


6. بررسی تغییرات مکانی مس و منگنز قابل جذب در خاک‎های مزارع گندم شمال استان خوزستان

صفحه 69-80

ساجده سعدی نژاد؛ علیرضا جعفرنژادی؛ علی غلامی؛ عبدالامیر معزی


7. بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان چروکیدگی ورقه‌های نازک موز طی فرایند خشک کردن با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 81-92

محمد علی ابراهیمی؛ ُسید سعید محتسبی؛ شاهین رفیعی؛ امین نصیری؛ ُسلیمان حسین پور