نمایه نویسندگان

آ

 • آرخی، صالح برآورد میزان فرسایش و رسوبگذاری با استفاده از روش سزیم-137: مطالعه موردی(حوزه آبخیز ریمله-لرستان) [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 37-54]
 • آسودار، محمد امین اثر سیستم‌های خاک‌ورزی و روش‌های کاشت در سطوح شیب‌دار بر میزان فرسایش خاک و عملکرد گندم دیم در استان کرمانشاه [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • آسودار، محمد امین اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 71-82]

ا

 • احمدپور سفیدکوهی، اکرم تاثیر کاربرد 3 و 5 دوره متوالی کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر کم مصرف در اندام هوایی و دانه گندم [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]
 • اخوان، سمیرا شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 25-36]
 • الماسی، مرتضی اثر سیستم‌های خاک‌ورزی و روش‌های کاشت در سطوح شیب‌دار بر میزان فرسایش خاک و عملکرد گندم دیم در استان کرمانشاه [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]

ب

 • بهمنیار، محمدعلی تاثیر کاربرد 3 و 5 دوره متوالی کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر کم مصرف در اندام هوایی و دانه گندم [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]

ج

 • جعفری، صفورا بررسی تأثیرات باسیلوس سابتیلیس و کورینه باکتریوم گلوتامیکوم بر برخی شاخص های میکروبی خاک در سطوح مختلف شوری [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 55-70]

چ

 • چرم، مصطفی بررسی تأثیرات باسیلوس سابتیلیس و کورینه باکتریوم گلوتامیکوم بر برخی شاخص های میکروبی خاک در سطوح مختلف شوری [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 55-70]

ح

 • حمادی، کاظم شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 25-36]

د

 • دعاگویی، علیرضا تاثیر بقایای گلاب گیری بر مقاومت مکانیکی و نگهداشت آب در خاک و بر رشد گیاه جو [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 13-23]

ز

 • زکیئی، جلال اثر سیستم‌های خاک‌ورزی و روش‌های کاشت در سطوح شیب‌دار بر میزان فرسایش خاک و عملکرد گندم دیم در استان کرمانشاه [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • زلکی بدیلی، نسرین شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 25-36]

ش

 • شعبانی، افشین برآورد میزان فرسایش و رسوبگذاری با استفاده از روش سزیم-137: مطالعه موردی(حوزه آبخیز ریمله-لرستان) [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 37-54]

ص

 • صیاد، غلامعباس شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 25-36]

ع

 • عبدی، علی شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 25-36]
 • عنایتی ضمیر، نعیمه بررسی تأثیرات باسیلوس سابتیلیس و کورینه باکتریوم گلوتامیکوم بر برخی شاخص های میکروبی خاک در سطوح مختلف شوری [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 55-70]

غ

 • غضنفری مقدم، احمد تاثیر بقایای گلاب گیری بر مقاومت مکانیکی و نگهداشت آب در خاک و بر رشد گیاه جو [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 13-23]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی تاثیر کاربرد 3 و 5 دوره متوالی کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر کم مصرف در اندام هوایی و دانه گندم [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]
 • قنبریان، داود طراحی، ساخت و بهینه‌سازی دستگاه اندازه بند پیاز زعفران از نوع استوانه دوار [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]

ک

 • کلهر، منوچهر برآورد میزان فرسایش و رسوبگذاری با استفاده از روش سزیم-137: مطالعه موردی(حوزه آبخیز ریمله-لرستان) [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 37-54]

ل

 • لندی، احمد اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 71-82]

م

 • متین فر، حمیدرضا برآورد میزان فرسایش و رسوبگذاری با استفاده از روش سزیم-137: مطالعه موردی(حوزه آبخیز ریمله-لرستان) [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 37-54]
 • مرادی سبزکوهی، عادل اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 71-82]
 • معتمدی، حسین بررسی تأثیرات باسیلوس سابتیلیس و کورینه باکتریوم گلوتامیکوم بر برخی شاخص های میکروبی خاک در سطوح مختلف شوری [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 55-70]

ن

 • نوربخش، شهین تاثیر بقایای گلاب گیری بر مقاومت مکانیکی و نگهداشت آب در خاک و بر رشد گیاه جو [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 13-23]

ی

 • یاراحمدی، فریده اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان [دوره 35، شماره 2، 1391، صفحه 71-82]