بررسی تاثیر مخلوط‌های مختلف بیواتانول- بنزین بر مشخصه‌های عملکردی موتور اشتعال جرقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق مشخصه­های عملکردی یک موتور اشتعال جرقه­ای با استفاده از سوخت­های ترکیبی بیواتانولبنزین مورد بررسی قرار گرفت. بیواتانول با نسبت­های 0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد حجمی با بنزین مخلوط گردید و در شش سرعت موتور ( 2000، 2500، 3000، 3500، 4000 و 4500 دور در دقیقه) با سه تکرار به صورت آزمایش های فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی آزمایش و مشخصه­های عملکردی موتور برای سوخت­های ترکیبی نسبت به بنزین مقایسه شد. نتایج تست موتور نشان داد که اضافه کردن اتانول به بنزین، گشتاور، توان ترمزی و بازده حرارتی را به طور معنی داری افزایش می­دهد. بعلاوه مصرف سوخت ویژه ترمزی  در سوخت 10E کاهش و در 50E افزایش یافت. همچنین مشخص شد که افزودن 10% بیواتانول به بنزین بهترین نتیجه را روی گشتاور ،توان ترمزی و مصرف سوخت ویژه ترمزی در تمام سرعت ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Bioethanol–Gasoline Blends on SI Engine Performance

چکیده [English]

In the present research, the performance characteristics of a four-cylinder spark ignition engine were investigated using bioethanol – gasoline blends. The experiments were performed in factorial tests with a randomized complete block design with three replications. Factors of experiments were six bioethanol- gasoline blends (E0, E10, E20, E30, E40 and E50) and six engine speeds (2000, 2500. 3000, 3500, 4000 and 4500 rpm).  Engine performance characteristics for fuel blends were compared with gasoline. The results of the engine test showed that bioethanol addition to gasoline significantly increased the torque, brake power, and brake thermal efficiency while the brake specific fuel consumption decreased in E10 and increased in E50. Results showed that in all engine speeds, 10 vol.% ethanol in fuel blend gave the best results for torque, brake power and brake specific fuel consumption. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioethanol-gasoline blends
  • SI engine
  • Engine performance
  • specific fuel consumption
  • Thermal efficiency