مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
تأثیرکاربرد توأم بیوچار غنی شده با روی و محلول پاشی روی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب روی در گندم (Triticum aestivum L.)

نرجس سوسرائی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید علیرضا موحدی نائینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46559.1719

چکیده
  بیوچار به‌دلیل دارا بودن سطح ویژه بالا، ساختار متخلخل و گروه‌های عامل پیوندی اکسیژنی در سطح آن می‌تواند به‌عنوان ماده اولیه برای تهیه و سنتز کامپوزیت معدنی یا فلزی مورد استفاده قرار گیرد. در این کامپوزیت‌ها، از بیوچار به‌عنوان یک ساختار متخلخل خوب برای حمایت و میزبانی فلزات استفاده می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی ...  بیشتر

کاربردی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
اثر اسیدهیومیک‌ و زغال زیستی بر ویژگی‌های کمی، کیفی، بیوشیمیایی و تغذیه‌ای گیاه آنتوریوم در روش کشت هیدروپونیک

اسمعیل خالقی؛ مهرانگیز چهرازی؛ حجت شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1403

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46319.1714

چکیده
  آنتوریوم یکی از مهم‌ترین گل‌های زینتی با تقاضای زیاد بازار در مقیاس جهانی است که فاکتورهای کیفی و کمی این گل می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای زیادی از جمله تغذیه قرار گیرد لذا جهت بررسی کاربرد زغال زیستی (در سه سطح 0، 5 و 10 درصد) و اسیدهیومیک‌ (در سه غلظت 0، 500 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر) بر ویژگی‌های کمی، کیفی و تغذیه‌ای گل آنتوریوم آزمایشی ...  بیشتر