کاربردی انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
بررسی هضم بی هوازی ترکیب زباله های شهری با فضولات دامی و تعیین بازده تولید بیوگاز

داود محمدزمانی؛ مهدی جعفری؛ محمد رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46033.1712

چکیده
  فرآیند هضم بی‌هوازی و تولید بیوگاز مانند سایر واکنش‌های بیوشیمیایی تحت تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی متنوعی است. این پژوهش با هدف افزایش نرخ تولید بیوگاز، کاهش زمان ماند خوراک در هاضم و افزایش میزان تولید بیوگاز، با بررسی تاثیر هضم مشترک پسماندهای آلی جامد شهری همراه با فضولات گاوی به روش هضم بی‌هوازی انجام شده است. به این منظور ...  بیشتر

کاربردی ارزیابی و تناسب اراضی
مقایسه تعیین تناسب اراضی به روش‌های استوری و ریشه دوم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی با روشهای شاخص‌های کیفیت خاک

فوزیه کوهنی؛ حمید رضا متین فر؛ محمود رستمی نیا؛ علیرضا امیریان چکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46264.1713

چکیده
  ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید آن‌ها به منظور مدیریت منابع خاک و اراضی یکی از بهترین سیاست‌های کشاورزی پایدار است. محصول جو پس از گندم از لحاظ سطح زیر کشت در ایران مقام دوم را دارد. اما تمام اراضی ایران به یک اندازه برای کشت جو مناسب نیستند. هدف از این مطالعه مقایسه روشهای استوری و ریشه دوم با روشهای تعیین شاخص کیفیت خاک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
تأثیرکاربرد توأم بیوچار غنی شده با روی و محلول پاشی روی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب روی در گندم (Triticum aestivum L.)

نرجس سوسرائی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید علیرضا موحدی نائینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46559.1719

چکیده
  بیوچار به‌دلیل دارا بودن سطح ویژه بالا، ساختار متخلخل و گروه‌های عامل پیوندی اکسیژنی در سطح آن می‌تواند به‌عنوان ماده اولیه برای تهیه و سنتز کامپوزیت معدنی یا فلزی مورد استفاده قرار گیرد. در این کامپوزیت‌ها، از بیوچار به‌عنوان یک ساختار متخلخل خوب برای حمایت و میزبانی فلزات استفاده می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
بررسی میزان تحمل به نفت خام در سویه‏‏ های قارچی جداسازی شده ازحوزه‌ی نفتی مارون اهواز

فرز انه دهداری؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ حمید علوانی پور؛ جمشید حیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/agen.2024.46614.1720

چکیده
  آلودگی‏های نفتی در خاک حوزه‏ های نفت‌خیز امری معمول است.. این تحقیق در جهت ارزیابی میزان تحمل سویه‏های قارچی به دست آمده از حوزه‌ی نفتی مارون نسبت به نفت خام اجرا شد.23 سویه‌ی بومی متعلق به 12 جنس جهت بررسی مقاومت سویه‏های قارچی به ترکیبات نفتی به کار رفت. جهت انجام آزمون بررسی میزان تحمل به مواد نفتی، میزان رشد شعاعی سویه‏ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
اثر کاربرد اصلاح‌کننده‌های معدنی برعملکرد، اجزای عملکرد و غلظت برخی عناصر دانه و برگ سویا در دو خاک با ویژگی های متفاوت

علی امیری گلوردی؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45615.1706

چکیده
  محققین در تلاش برای کاهش اثرات زیان بار مصرف کودهای شیمیایی و کاربرد هرچه بیشتر از منابع معدنی درخاک برای تأمین نیازهای غذایی گیاهان هستند. کاربرد اصلاح کننده‌های طبیعی مانند زئولیت، پومیس و بنتونیت نقش مهمی در کاهش اتلاف عناصر غذایی و افزایش کارایی مصرف کودها دارد. بدین منظور این پژوهش با هدف تعیین اثر کاربرد زئولیت، پومیس و بنتونیت ...  بیشتر