دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کاربرد کمپوست و کود سوپر فسفات تریپل برای بهبود فعالیت میکروبی و آنزیمی خاک و رشد ذرت در خاک لسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22055/agen.2023.43410.1662

الهام صادقی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ محمد رضا پهلوان راد


ارزیابی الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی در بهبود پیش بینی مکانی کلاس های خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22055/agen.2023.44173.1676

وحیده صادقی زاده؛ سید علی ابطحی؛ مجید باقرنژاد؛ اعظم جعفری؛ سید علی اکبر موسوی


اثر مایه‌زنی با قارچ Claroideoglomus etunicatum بر گیاه‌پالایی نیکل و جذب برخی عناصر ریزمغذی توسط گیاه ذرت (Zea mays L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22055/agen.2023.44266.1678

مروارید همتی تبار؛ ستاره امانی فر؛ الهه وطن خواه؛ الهام ملک زاده


کاربرد سامانه‌های طبقه‌بندی آمریکایی (۲۰۲۲) و جهانی (۲۰۲۲) در بیان ویژگی‌های خاک‌ مناطق کشت توتون شهرستان تالش استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22055/agen.2023.44591.1679

مهیار مشتاقی؛ حسن رمضانپور؛ نفیسه یغمائیان مهابادی؛ محمود شعبانپور


تأثیر مدیریت‌های مختلف زراعی بر کاهش خسارت ریزگرد بر عملکرد گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22055/agen.2023.44728.1682

فاطمه مسکینی ویشکایی؛ علیرضا جعفرنژادی


بهبود ازدیاد رویشی زامیفولیا (Zamioculcas zamiifolia) با استفاده از کاربرد کودهای زیستی میکوریزا آربوسکولار و بیوچار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22055/agen.2023.44719.1681

مینا تقی زاده؛ زینب عظیمی سنجانی؛ موسی سلگی


بررسی ترمودینامیک جذب روی توسط کانی‌های کائولینیت و سپیولیت در محلول آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1402

10.22055/agen.2023.44163.1675

زهرا البوزهر؛ ندا مرادی؛ سعید حجتی


بررسی اثر کاربرد کود نانو کربن دات آهن بر پارامترهای رشد رویشی گیاه سورگوم در یک خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22055/agen.2023.43922.1670

یاسمن زیلاب پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ محمد رفیعی نیا؛ الهام بیدرام؛ مجتبی یحیی آبادی


برآورد فرسایش خاک با مدل RUSLE و مقایسه نقشه فرسایش‌پذیری خاک با روش‌های سنتی و زمین آماری در بخشی از اراضی مرکز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22055/agen.2023.45180.1687

محمدسجاد قوامی؛ شمس اله ایوبی