موضوعات = کشاورزی دقیق
تعداد مقالات: 6
2. تعیین مقدار نیتروژن و کلروفیل گیاه نیشکر از روی شاخص‌های رنگی تصاویر دیجیتال هوایی با مدلسازی رگرسیونی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-98

10.22055/agen.2019.26733.1446

سیده عارفه حسینی؛ حسن مسعودی؛ سیدمجید سجادیه؛ سامان آبدانان مهدی زاده


3. اثر تغییر کاربری بر ویژگی‌های فیزیکی و حاصلخیزی خاک‌های منطقه نهبندان

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-69

10.22055/agen.2018.21955.1350

سیدمحمد موسوی؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا


4. بررسی ارتباط بین مقاومت نفوذسنج افقی و تنش پیش تراکم خاک

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-169

10.22055/agen.2018.19645.1312

مجتبی نادری بلداجی؛ عباس همت؛ توماس کلر


5. نقشه‌برداری رقومی کلاس‌های خاک با استفاده از انواع روش های داده کاوی در منطقه ی اردکان استان یزد

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 101-115

روح الله تقی زاده؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان؛ محمدجواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان