موضوعات = تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
تعداد مقالات: 17
2. بررسی اثر متقابل قارچ میکوریزا و فیلترکیک بر عملکرد گیاه گشنیز

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 143-161

10.22055/agen.2019.28369.1479

حنانه بهمنیان؛ حبیب اله نادیان قمشه؛ نفیسه رنگ زن


3. تاثیر مواد بهساز آلی و شیمیایی بر غلظت برخی از عناصر غذایی موجود در خاک و برگ پسته در مزرعه

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-59

10.22055/agen.2019.25720.1425

اعظم رضوی نسب؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ احمد تاج آبادی پور


4. اثر کود فسفر و ترکیب‌های هیدروکسید دوگانه لایه‌ای بر پایه بیوچار و هیدروچار بر ماده خشک و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه ذرت

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-146

10.22055/agen.2019.26602.1441

یاسر عظیم زاده؛ نصرت اله نجفی؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان؛ علیرضا ختائی


6. تأثیر کمبود روی بر ترشح اسیدهای آلی ریشه دو ژنوتیپ ذرت

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-111

10.22055/agen.2019.26404.1438

ثریا طاهری؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی؛ صدیقه صفرزاده شیرازی


7. تأثیر نانو ذرات اکسید آهن عامل‌دار بر میزان جذب روی و برخی شاخص های رشدی گندم در شرایط گلخانه ای

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 131-146

10.22055/agen.2018.25035.1413

علی عبدالهی؛ مهدی تقوی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ عبدالامیر معزی


8. اثر کاربرد خاکی سرباره مس و ترکیبات آلی بر فراهمی آهن و رشد گیاه سورگوم

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-25

10.22055/agen.2018.24189.1397

الهام میرپاریزی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه بختیاری


9. تاثیر باکتری محرک رشد انحلال‌کننده روی بر رشد گیاه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 113-132

10.22055/agen.2018.24387.1400

بنفشه رضایی نیکو؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مجتبی نوروزی مصیر


11. پاسخ فیزیولوژیک و زراعی گندم به کاربرد ‌روی در آبیاری با آب شور

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-88

10.22055/agen.2018.20048.1316

راضیه فخرایی مطلق؛ احمد کوچک زاده؛ عبدالمهدی بخشنده؛ مرتضی پوزش شیرازی؛ عادل پشت دار


13. اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم بر رشد و جذب فسفر توسط ذرت (Zea mays L. cv. SC704) در تعدادی از خاک های استان گلستان

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 137-152

10.22055/agen.2018.19310.1304

اسماعیل دردی پور؛ زینب بسطامی کجور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ محسن علمایی


14. تاثیر سویه های Bacillus cereus بر آزادسازی پتاسیم و آهن از کانی های میکایی

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 59-72

محسن سلیمانزاده؛ حسین خادمی؛ مژگان سپهری


15. تاثیر کود زیستی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط گلخانه‌ای

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 73-86

علیرضا فلاح؛ سمیه مومنی؛ شایان شریعتی


17. تاثیر مایه زنی به بذر و خاک زادمایه باکتری افزاینده رشد گیاه (سودوموناس فلورسنس) بر عملکرد و جذب برخی عناصر در ذرت

دوره 37، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 93-107

شایان شریعتی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد علی پوربابائی؛ فاطمه شریعتی