دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
فناوری پس از برداشت
تعیین اندازه کریستال های محلول شکر در دوره پخت با الگوریتم های پردازش تصویر

حسن مسعودی؛ سیدمحمود اسدی؛ غلامرضا اکبری زاده

دوره 46، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 427-411

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45414.1696

چکیده
  در فرآیند تولید شکر، کنترل میزان رشد کریستال‌های شکر در مراحل دانه‌سازی، برای داشتن ذرات شکر با اندازه مورد نیاز و یکسان، ضروری است. امروزه از روش‌های مختلفی به ویژه پایش چشمی توسط اپراتور برای تعیین اندازه ذرات استفاده می‌شود، که روشی زمان‌بر و کم دقت است. هدف از این پژوهش ارائه الگوریتم پردازش تصویر مناسب برای تعیین اندازه کریستال‌های ...  بیشتر

فناوری پس از برداشت
بررسی اثر زمان نگهداری نان بربری بر ویژگی بو با استفاده ازسامانه ماشین بویایی

اسماعیل میرزایی قلعه؛ فردین ایاری سامله؛ امیر حسین افکاری سیاح

دوره 46، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 451-429

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45563.1704

چکیده
  نان به عنوان مهم‌ترین منبع کالری و پروتیئن در تغذیه کشور نقش و اهمیت خاصی دارا می‌باشد و ارزان بودن آن سبب شده است که در سال‌های اخیر جانشین سایر مواد خوارکی در جیره غذایی گردد. نان مسطح بیشترین آمار مصرف را بـین نان‌هـای دیگـر در ایران را به خود اختصاص داده است. نان بربری دومـین نان پرمصرف پس از نان لـواش در ایران است. بنابراین سلامت ...  بیشتر