موضوعات = ارزیابی و تناسب اراضی
تعداد مقالات: 5
1. تعیین میزان انطباق اراضی زیر کشت محصول سویا با نقشه‏ های تناسب اراضی (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 44، شماره 1، بهار 1400

10.22055/agen.2021.37398.1604

بهنام کامکار؛ پریسا علی زاده دهکردی؛ پویا اعلایی بازکیایی؛ امید عبدی


2. پیش بینی رقومی مکانی عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بدر، شهرستان قروه، استان کردستان)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 113-125

10.22055/agen.2018.22984.1366

مسلم زرینی بهادر؛ جواد گیوی؛ روح الله تفی زاده مهرجردی


4. مدل سازی تغییرات شوری خاک به منظور پیش بینی تغییرات تناسب سرزمین در برخی مزارع گندم و جو در منطقه نی‌ریز استان فارس

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-104

10.22055/agen.2018.21117.1337

آناهید سلمان پور؛ محمد حسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید حسن طباطبائی