دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
سوختهای بیو
بررسی تاثیر همزدن هاضم بر تولید بیوگاز از پوست باقلا

مجتبی ملک زاده؛ رضا یگانه؛ بهرام قمری؛ شعبان قوامی جولندان

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 327-342

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45415.1695

چکیده
  بیوگاز یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر و مهم می‌باشد که می‌توان آن را با استفاده از مواد ضایعاتی نظیر مواد آلی کربن‌دار از منابعی چون پسماند دامی، کشاورزی، صنعتی و خانگی تولید کرد. بر آن اساس در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر پوست باقلا و لرزش هاضم بر میزان تولید بیوگاز و اجزاء تشکیل‌دهنده آن پرداخته شد. برای این منظور، 9 هاضم با حجم یکسان ...  بیشتر

سوختهای بیو
طراحی راکتور آزمایشگاهی بستر گرانولی ثابت (SGBR) جهت تولید بیوگاز

مصطفی پارسایی؛ مصطفی کیانی ده کیانی؛ ذبیع اله مهدوی فر

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22055/agen.2019.26625.1442

چکیده
  یکی از راکتورهای که امروزه برای تولید بیوگاز استفاده می­شود، راکتور  SGBR می­باشد. در این پژوهش پارامترهای اساسی در طراحی یک راکتور SGBR  آزمایشگاهی به حجم کل 6/5 لیتر با 25 درصد محیط گرانولی برای هضم ویناس نیشکر محاسبه گردید. این راکتور برای تولید بیوگاز می­بایست حداقل دارای تحمل فشار 48/4 بار باشد.  همچنین به منظور تامین دمای ...  بیشتر