دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
روابط آب و خاک و گیاه
اثر سطوح مختلف رطوبتی و شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در شرایط مزرعه‌ای

حسین بیرامی؛ حسین پرویزی؛ امیر پرنیان؛ حدیث حاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45547.1702

چکیده
  گیاه کینوا به دلیل قابلیت کشت در نواحی شور و آبیاری با آب‌های شور دارای اهمیت می باشد. تحقیق حاضر به منظور تعیین آب مصرفی کینوا (رقم تیتیکاکا) در کشت پاییزه و در شرایط کاربرد تنش خشکی و شوری طی دو سال زراعی (1401-1399) انجام شد. آزمایشات به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی شامل دو سطح شوری آب آبیاری 5 و 12 دسی‌زیمنس بر متر ...  بیشتر

روابط آب و خاک و گیاه
اثر زغال زیستی بر محتوای نسبی آب، نشت یونی، کلروفیل ، فسفر و فراهمی کادمیوم خاک ریزوسفری در دو رقم انگور در مواجهه با تنش کادمیوم

هدا کریمی؛ شهریار مهدوی؛ نسرین حسن زاده؛ روح الله کریمی

دوره 46، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 410-391

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45364.1691

چکیده
  آلودگی خاک به ویژه آلودگی توسط فلزات سنگین در بسیاری از جوامع شهری مورد توجه قرارگرفته است.امروزه کاربرد بیوچار به عنوان یک روش سالم جهت کنترل آلودگی فلزات سنگین در خاک پیشنهاد شده است. در این آزمایش به بررسی اثر بیوچار دردو رقم انگور(بیدانه سفید و پرلت) در مواجهه با تنش 100 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم انجام گرفته است.پس از اعمال تنش ...  بیشتر

روابط آب و خاک و گیاه
معرفی جعبه پایش ریشه (Rhizotron) برای ارزیابی رشد و توسعه ریشه گیاهان تحت تاثیر تیمارهای مختلف خاکی

جواد زمانی؛ محمدعلی جاج عباسی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.22055/agen.2019.23842.1389

چکیده
  درک ما از سیستم ریشه – خاک، به دلیل دشواری‌هایی که در مشاهده رشد و فعالیت ریشه‌ها درون خاک وجود دارد، محدود می‌باشد. به منظور معرفی جعبه پایش ریشه در ارزیابی و مطالعه درجای رشد و توسعه ریشه‌ها در خاک، از داده‌های یک مطالعه‌ای که در آن تاثیر تلقیح گیاه ذرت با قارچ Piriformospora indica و حضور یک لایه آلوده به نفت بر رشد و توسعه ریشه‌های این ...  بیشتر

روابط آب و خاک و گیاه
شبیه‌سازی عملکرد و تعیین حد آستانه مقاومت به شوری دو گیاه گندم و جو با استفاده از مدل SWAP : مطالعه موردی- دشت گرمسار

فروغ کامیاب طالش؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ مجید وظیفه دوست؛ مریم نوابیان؛ محمد شایان نژاد

دوره 39، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22055/agen.2017.12554

چکیده
  مدل­های زیادی در پیش­بینی عملکرد گیاهان زراعی وجود دارد یکی از مدل­ها، مدل SWAP است که قادر است عملکرد گیاهان زراعی را با دقت بالایی شبیه سازی کند؛ هر چند که تاکنون در زمینه پیش­بینی عملکرد محصولات کشاورزی در مقیاس منطقه­ای با استفاده از مدل SWAP مطالعات کافی انجام نشده است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی  مدل SWAP در پیش­بینی ...  بیشتر