موضوعات = تکنولوژی پس از برداشت
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی برخی پارمترهای موثر در طراحی نقاله نئوماتیکی افقی فاز رقیق شکر

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-36

10.22055/agen.2019.25147.1415

پویا کهنسال مکوندی؛ مجید رهنما؛ رسول معمار دستجردی؛ علیرضا شافعی نیا


2. مقایسه خشک‌کردن به لیمو در یک خشک کن جریان پیوسته مجهز به سامانه پیش گرمایش خورشیدی با خشک کردن سنتی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-82

10.22055/agen.2019.27951.1473

شمسی سودمندمقدم؛ محمد شریفی؛ حماد ذرعی فروش؛ حسین مبلی


3. بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه خشک کن دقیق با قابلیت برنامه ریزی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 43-54

10.22055/agen.2019.22786.1362

محمد مومنی ارانی؛ عباس رضایی اصل؛ عظیم قاسم نژاد


4. درجه بندی خرمای رقم زاهدی بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از روش های پردازش تصویر و یادگیری ماشین

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-84

10.22055/agen.2019.23352.1374

محمد رسول عفیفی؛ یعقوب منصوری؛ حسن ذکی دیزجی؛ غلامرضا اکبری زاده