دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
بررسی اثر طول لوله و سرعت هوا بر شاخص‏های عملکردی سامانه زمین‏ گرمایی در سرمایش یک گلخانه نمونه

ابوالفضل هدایتی پور؛ محسن سلیمانی؛ مصطفی کیانی ده کیانی

دوره 46، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 466-453

https://doi.org/10.22055/agen.2024.45418.1703

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر طول لوله و همچنین سرعت هوای در ‏حال‏ چرخش بر روی ضریب عملکرد، راندمان سرمایش و دمای هوای خروجی در یک گلخانه مجهز به سامانه زمین‌گرمایی در اراک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل‏تصادفی با دو عامل طول لوله در سه سطح (17، 34 و 52 متر) و سرعت هوا در دو سطح (5 و 10 متر ‏بر ثانیه)، در سه تکرار انجام ...  بیشتر

انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
ارزیابی پلت‌های سوختی ساخته شده از ترکیب خاک اره چوب صنوبر با زیست توده‌ های ذرت و سویا

احمد رضا عبدالله پور؛ سید رضا طباطبایی کلور؛ جعفر هاشمی

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 273-288

https://doi.org/10.22055/agen.2023.45376.1692

چکیده
  در این تحقیق خصوصیات مکانیکی و حرارتی پلت‌های ساخته شده از ترکیب خاک اره صنوبر و پسماندهای ذرت و سویا مورد ارزیابی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، تاثیر چهار ترکیب مواد کشاورزی و جنگلی در دو سطح رطوبت (%12 و 18% بر مبنای وزن تر) بر شاخص‌های چگالی، تراکم پذیری، نسبت هاسنر، استحکام و ارزش حرارتی پلت‌های تولیدی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. ...  بیشتر

انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
ارزیابی چرخه حیات اتانول تولیدی از ملاس نیشکر در ایران

محسن سلیمانی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22055/agen.2018.15602.1213

چکیده
  ارزیابی اثرات زیست محیطی اتانول تولیدی از ملاس نیشکر در ایران با استفاده از مدل سیماپرو انجام پذیرفت. داده­های مورد نیاز از شرکت کشت و صنعت و توسعه نیشکر، کشت و صنعت کارون و اطلاعات ثبت شده حاصل گردید. دو سناریوی مختلف از تولید اتانول (سامانه موجود و سامانه اصلاح شده) در نظر گرفته شد و اثرات  زیست محیطی دو سامانه با همدیگر مقایسه ...  بیشتر

انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- مادون قرمز

مهدی رکابی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ حمید مرتضی پور

دوره 39، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22055/agen.2017.12552

چکیده
  در این مطالعه انرژی مصرفی و زمان خشک­ شدن پسته در یک خشک­کن ترکیبی خورشیدی-مادون قرمز، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش­ها در یک طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل و با سه تکرارانجام شدند. تأثیر فاکتورهای دمای هوای خشک­کننده در سه سطح 45، 55 و 65 درجه سلسیوس و شدت تابش مادون قرمز در سه سطح صفر، 07/0 و 14/0 وات بر سانتی­متر­مربع بر ...  بیشتر

انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
بررسی تاثیر دما و نرخ گرمایش در تهیه روغن قطران از دانه و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی و پایداری آن در سوخت گازوئیل

محمد مظفری تاج؛ احمد غضنفری مقدم؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ احمد عطایی

دوره 39، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.22055/agen.2017.12553

چکیده
  روغن های گیاهی از منابع تجدید پذیر انرژی هستند که اخیراً استفاده از آن‌ها به عنوان جایگزین سوخت گازوئیل مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق روغن قطران از دانه‌ و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی تولید گردید. آزمایش‌ها در دماهای 300، 350، 400، و 450 سلسیوس و با دو نرخ گرمایش 15 و 40 درجه سلسیوس در دقیقه انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین ...  بیشتر