موضوعات = انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی چرخه حیات اتانول تولیدی از ملاس نیشکر در ایران

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-27

10.22055/agen.2018.15602.1213

محسن سلیمانی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید


2. بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- مادون قرمز

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 17-32

10.22055/agen.2017.12552

مهدی رکابی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ حمید مرتضی پور


3. بررسی تاثیر دما و نرخ گرمایش در تهیه روغن قطران از دانه و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی و پایداری آن در سوخت گازوئیل

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-44

10.22055/agen.2017.12553

محمد مظفری تاج؛ احمد غضنفری مقدم؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ احمد عطایی