دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
کانیهای رسی و میکرومورفوۀوژی
میکرومورفولوژی خاک‌های جنگلی توسعه یافته بر روی لس در یک گرادیان بارش در شمال ایران

معصومه پورمعصومی پرشکوه؛ فرهاد خرمالی؛ شمس اله ایوبی؛ فرشاد کیانی؛ مارتین کهل؛ ایوا لهندورف

دوره 42، شماره 2 ، مرداد 1398، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/agen.2019.25241.1417

چکیده
  به منظور بررسی درجه تکامل خاک­های جنگلی مدرن تشکیل شده بر روی لس، 6 خاک­رخ واقع در یک گرادیان بارندگی در شمال ایران (استان­های گلستان و مازندران) انتخاب گردید و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، میکرومورفولوژی و برخی شاخص­های رنگ آن­ها مورد بررسی قرار گرفت. خاک­های مورد مطالعه در رده­های آلفی­سول و مالی­سول طبقه­بندی شدند. ...  بیشتر

کانیهای رسی و میکرومورفوۀوژی
میکرومورفولوژی خاک های لسی اوایل پلیستوسن و مقایسه آن با لس های مدرن

معصومه نجفی نیا؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ مجتبی بارانی مطلق

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22055/agen.2019.24407.1401

چکیده
  وجود تناوبی از خاک‌های قدیمی در رسوبات لسی شمال ایران، اشاره به دوران سرد و خشک در زمان رسوب­گذاری لس و دوران گرم و مرطوب در زمان تشکیل خاک‌های قدیمی دارد. از این رو، این پژوهش با هدف پژوهش میکرومورفولوژیک خاک­های لسی اوایل پلیستوسن و مقایسه آن با لس­های مدرن در مناطق آق­بند، یلی­بدراق و قره­آغاچ استان گلستان انجام شد. پس ...  بیشتر

کانیهای رسی و میکرومورفوۀوژی
کانی‌شناسی رسی پالئوسول‌های لسی اوایل پلیستوسن و مقایسه آن با خاک‌های لسی مدرن

معصومه نجفی نیا؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ مجتبی بارانی مطلق

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 127-141

https://doi.org/10.22055/agen.2018.22565.1360

چکیده
  رسوبات لسی شمال ایران، حاوی اطلاعات ارزشمندی از شرایط اقلیمی و محیطی گذشته منطقه­ می­باشند. مطالعات سن­یابی و رسوب‌شناسی گسترده­ای بر روی لس­های میانی و اواخر پلیستوسن در دهه‌های گذشته صورت گرفته است؛ ولی نیاز به مطالعه­ مقایسه­ای در مورد رسوبات لسی قدیمی­تر، ضروری است. از این رو، این پژوهش با هدف مطالعه کانی­شناسی ...  بیشتر

بیوشیمی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
تاثیر سویه های Bacillus cereus بر آزادسازی پتاسیم و آهن از کانی های میکایی

محسن سلیمانزاده؛ حسین خادمی؛ مژگان سپهری

دوره 37، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 59-72

چکیده
  ریز­جاندارن در فراهم سازی عناصر غذایی برای گیاه و تکامل خاک، کارایی ویژه­ای دارند. این بررسی برای شناخت پیامد کاربرد دو سویه باکتری Bacilluscereus بر آزاد­سازی پتاسیم و آهن از کانی­های میکایی انجام شد. آزمایشفاکتوریلدر قالبطرحکاملاًتصادفی با دو گونه کانی (فلوگوپیت و موسکویت)، دو سویه باکتری (PTCC 1247 و PTCC 1665) و شاهد و هشت زمان در سه تکرار ...  بیشتر