کلیدواژه‌ها = منطقه خشک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تغییر و تحول خاک در سیمای اراضی دارای تناوب رسوبات بادرفتی و آبرفتی منطقه داوران رفسنجان

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400

10.22055/agen.2021.37840.1611

فرزانه بنده الهی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ علیرضا کریمی؛ محمد هادی فرپور؛ زهره مصلح؛ مرتضی فتاحی