کلیدواژه‌ها = مدیریت کوددهی نیتروژن
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و نیتروژن بر غلظت عناصرغذایی در گیاه گندم در سطوح مختلف شوری

دوره 43، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 389-404

10.22055/agen.2020.34475.1576

قاسم قربانی نصرآبادی؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ الهام ملک زاده؛ عبدالرضا قرنجیکی