کلیدواژه‌ها = کنترل الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل و تنظیم فشار باد تایر تراکتور

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-31

10.22055/agen.2019.29949.1498

حدیث مهرگان؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی