کلیدواژه‌ها = کیفیت خاک
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اثر جایگاه شیب و تخریب جنگل بر روی شاخص کیفیت خاک

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-129

10.22055/agen.2019.26798.1447

سروه مرادی؛ کمال نبی الهی؛ سید محمد طاهر حسینی


2. اثر تغییر کاربری بر ویژگی‌های فیزیکی و حاصلخیزی خاک‌های منطقه نهبندان

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-69

10.22055/agen.2018.21955.1350

سیدمحمد موسوی؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا


3. تأثیر برخی عملیات حفاظت خاک بر شاخص‌های کیفیت زیستی خاک در منطقه چهل‌چای استان گلستان

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-28

10.22055/agen.2018.18592.1288

مطهره نورزاده روشن؛ فرشاد کیانی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سهیلا ابراهیمی؛ احمد ندیمی