کلیدواژه‌ها = اسید هیومیک
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه مصرف خاکی، محلول‌پاشی و همراه با آب آبیاری اسید هیومیک بر برخی ویژگی های رشدی و فراهمی آهن و فسفر در گیاه کلزا

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22055/agen.2019.29783.1494

طالب نظری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ اسماعیل دردی پور؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه سفیدگر شاهکلایی


2. اثر مواد اصلاحی آلی، شیمیایی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفو فیزیولوژیک نهال‎های پسته در شرایط مزرعه

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 107-124

10.22055/agen.2017.13081

اعظم رضوی نسب؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ احمد تاج آبادی پور