کلیدواژه‌ها = کود گاوی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر دما و کودگاوی بر تولید بیوگاز از باگاس نیشکر

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 107-117

10.22055/agen.2020.29932.1497

محمد جعفر ملک زاده؛ مصطفی کیانی ده کیانی؛ مجید سجادیه


2. تاثیر مواد بهساز آلی و شیمیایی بر غلظت برخی از عناصر غذایی موجود در خاک و برگ پسته در مزرعه

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-59

10.22055/agen.2019.25720.1425

اعظم رضوی نسب؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ احمد تاج آبادی پور


3. اثر مواد اصلاحی آلی، شیمیایی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفو فیزیولوژیک نهال‎های پسته در شرایط مزرعه

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 107-124

10.22055/agen.2017.13081

اعظم رضوی نسب؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ احمد تاج آبادی پور