ارزیابی قابلیت روش طیف‌سنجی در تخمین برخی ویژگی‌ خاک‌های مبتلا به نمک

کامران عزیزی؛ کمال نبی الهی؛ مسعود داوری

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/agen.2019.25763.1427

چکیده
  تهیه منحنی‌های انعکاس طیفی پدیده‌های مورد نظر در محدوده طول ‌موج‌های مشخص طیف‌سنجی گفته می‌شود. طیف سنجی مرئی- مادون قرمز نزدیک روشی غیرمستقیم، ارزان، سریع، دارای حداقل آماده‌سازی نمونه‌ها و تکرار پذیری مناسب است. هدف از این پژوهش ارزیابی طیف‌سنجی انعکاسی در برآورد برخی ویژگی‌های خاک‌های مبتلا به نمک در استان کردستان می‌باشد. ...  بیشتر

تخمین پایداری خاکدانه با استفاده از خصوصیات خاک در کاربری‌های مختلف اراضی

اسماء شعبانی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ صبیره گلشاهی

دوره 39، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22055/agen.2017.12608

چکیده
  یک مطالعه مقایسه­ای با هدف بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و رگرسیون خطی چندمتغیره (MLR) برای پیش­بینی پایداری خاکدانه­های بزرگتر از 25/0 میلی­متر در روش الک تر(250SAW>) در کاربری­های مختلف منطقه میانکنگی سیستان انجام شد. بدین منظور تعداد 140 نمونه خاک از اراضی کشاورزی، مرتعی و بایر منطقه تهیه و برخی ویژگی­های خاک از جمله بافت، ...  بیشتر

ارزیابی توابع انتقالی به منظور برآورد درصد سدیم تبادلی در خاک های دشت سیستان

مسعود هاشمی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ اسماء شعبانی

دوره 38، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 77-93

https://doi.org/10.22055/agen.2016.11667

چکیده
  شناخت تغییرات درصد سدیم تبادلی (ESP) و اطلاع از مقدار آن در خاک­های سدیمی یا شور و سدیمی جهت برآورد مقدار مواد اصلاح‌کننده و مدیریت اراضی، امری ضروری است. اندازه­گیری این ویژگی به دلیل اینکه اندازه­گیری ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) مشکل و زمان­بر است، پر هزینه و همراه با خطا می­باشد. از این رو ارائه روشی که بتوان با استفاده از شاخص ...  بیشتر