کلیدواژه‌ها = لجن فاضلاب
تعداد مقالات: 5
1. پاسخ گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) به شکل‌های شیمیایی آهن در خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب

دوره 43، شماره 1، بهار 1399، صفحه 103-125

10.22055/agen.2020.31311.1513

سیده آمنه قریشی امیری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ اسماعیل دردی پور


2. شکل های شیمیایی و زیست فراهمی روی در یک خاک آهکی تحت تأثیر لجن فاضلاب

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-18

10.22055/agen.2016.11662

سلیمه باغبانی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ اسماعیل دردی پور