کلیدواژه‌ها = آب مغناطیسی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آب مغناطیسی بر عملکرد و جذب برخی از عناصر در ذرت در شرایط مزرعه

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 131-142

10.22055/agen.2019.27239.1454

هادی حبیبی؛ علیرضا موحدی؛ مجتبی خوش روش؛ علیرضا صابری


2. بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان املاح خاک در فرایند آبشویی

دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 13-28

الهام زنگنه یوسف آبادی؛ مجید بهزاد؛ سعید برومندنسب