کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 6
1. نقشه برداری رقومی شاخص تناسب اراضی گندم دیم (مطالعه موردی: قروه، استان کردستان)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 75-87

10.22055/agen.2020.30668.1504

لیلا رسولی؛ کمال نبی الهی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


2. ارزیابی قابلیت روش طیف‌سنجی در تخمین برخی ویژگی‌ خاک‌های مبتلا به نمک

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-16

10.22055/agen.2019.25763.1427

کامران عزیزی؛ کمال نبی الهی؛ مسعود داوری


3. پیش بینی عملکرد پسته با استفاده از رگرسیون چندمتغیره ی خطی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان های رفسنجان و انار استان کرمان)

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-87

10.22055/agen.2018.17814.1274

بهروز پورمحمدعلی؛ محمدحسن صالحی؛ سیدجواد حسینی فرد؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


5. پیش بینی محتوای رطوبتی پیاز خوراکی در طی فرآیند خشک کردن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 145-161

10.22055/agen.2016.11671

حدیث نعمت پور ملک آباد؛ محمد جواد شیخ داودی؛ اسماعیل خراسانی فردوانی؛ حسن ذکی دیزجی


6. نقشه‌برداری رقومی کلاس‌های خاک با استفاده از انواع روش های داده کاوی در منطقه ی اردکان استان یزد

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 101-115

روح الله تقی زاده؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان؛ محمدجواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان