کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
تعداد مقالات: 3
1. طراحی، ساخت و ارزیابی مکانیزم ربات محلولپاش اتوماتیک به هدف افزایش بهره‌وری

دوره 44، شماره 1، بهار 1400

10.22055/agen.2021.34892.1586

حجت حجازی پور؛ جعفر مساح؛ کیوان آصف پور وکیلیان؛ محسن سریانی؛ غلامرضا چگینی


2. درجه بندی خرمای رقم زاهدی بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از روش های پردازش تصویر و یادگیری ماشین

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-84

10.22055/agen.2019.23352.1374

محمد رسول عفیفی؛ یعقوب منصوری؛ حسن ذکی دیزجی؛ غلامرضا اکبری زاده


3. بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان چروکیدگی ورقه‌های نازک موز طی فرایند خشک کردن با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 36، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 81-92

محمد علی ابراهیمی؛ ُسید سعید محتسبی؛ شاهین رفیعی؛ امین نصیری؛ ُسلیمان حسین پور