شیمی و آلودگی خاک
تغییرات نرخ آلاینده گازوئیلی خاک حاوی اصلاحگر بیوچار (مطالعه موردی: خاک اطراف پالایشگاه شیراز)

مینا هاشمی تزنگی؛ سهیلا ابراهیمی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سید علیرضا موحدی نائینی

دوره 45، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 409-424

https://doi.org/10.22055/agen.2023.42909.1653

چکیده
  در سال‌های اخیر بیوچار برای کاهش یا از بین بردن آلودگی بعنوان اصلاحگر خاک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا رفتار سینتیکی بیوچار درکاهش آلاینده‌ گازوئیل خاک، تغییرات این آلاینده با زمان و تغییرات فعالیت میکروبی در یک دوره زمانی 60 روزه مورد بررسی قرار گرفت. خاک آلوده به گازوئیل از اطراف مخزن گازوئیل مستقر در پالایشگاه شیراز ...  بیشتر

بررسی پتانسیل آلودگی عناصر کادمیم، سرب و نیکل درخاک سطحی پایین‌دست انباشتگاه زباله کرمانشاه بر اساس معیارهای ارزیابی آلودگی

زینب زین الدینی؛ مهین کرمی؛ اکرم فاطمی قمشه؛ پرویز شکاری؛ فردین حامدی

دوره 39، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.22055/agen.2017.12604

چکیده
  تغییر در ویژگی‌های اجزای تشکیل دهنده‌ی محیط به‌طوری‌که عملکرد طبیعی و تعادل زیستی آن‌ها مختل شده و به‌طور مستقیم یا غیر­مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد، آلودگی محیط زیست دانسته می‌شود. در این پژوهش از نمایه زمین‌انباشتگی و فاکتور آلودگی برای ارزیابی وضعیت آلودگی عناصر کادمیم (Cd)، سرب (Pb) و نیکل (Ni) در30 نمونه ...  بیشتر